Rekrutacja na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021 - POSTĘPOWANIE BIEŻĄCE

Wykaz wolnych miejsc na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021 - postępowanie bieżące 08.09.2020 r.

Kryteria oceny kandydata - postępowanie bieżące

Świętochłowice, dnia 08.09.2020 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w POSTĘPOWANIU   B I E Ż Ą C Y M

na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2020/2021
na następujące Koła zajęć:

Lp

Koło:

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

Przebieg rekrutacji

1

Kreatywne Brzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

3

Kolejność zgłoszeń

2

Tańczące Brzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

19

Kolejność zgłoszeń

3

Muzykujące Brzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

17

Kolejność zgłoszeń

4

Taneczne

starsza
(młodzież od 11 lat)

6

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

5

Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-12 lat)

12

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza
(młodzież od 13 lat)

12

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

6

Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(dzieci od 10 lat)

10

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

7

Plastyczne

starsza
(młodzież od 12 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

8

 Ceramika

starsza
(młodzież od 14 lat)

4

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

9

Akademia Kreatywności

młodsza
(dzieci w wieku 7-9 lat)

3

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

10

Zespół MELOMANIACY

(młodzież od 13 lat)

10

Kolejność zgłoszeń

11

Wokalne

młodsza
(dzieci w wieku 7-12 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza
(młodzież od 13 lat)

4

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

12

Instrumentalne – gitara                          

(dzieci od 7 lat)

12

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

13

Instrumentalne – flet

(dzieci od 7 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

14

Zespół fletowy FANTAZJA                     

(dzieci od 9 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

15

Zespół skrzypcowy            

(młodzież od 13 lat)

3

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

16

Origami

(dzieci w wieku 7-12 lat)

7

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

17

Modelarskie

(dzieci od 10 lat)

8

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

18

Gier planszowych

(dzieci w wieku 7-12 lat)

9

Kolejność zgłoszeń

19

Młody przyrodnik

młodsza

(dzieci w wieku 7-9 lat)

10

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza

(dzieci i młodzież od 10 lat)

6

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

20

EKOdzieciaki

(dzieci w wieku 7-12 lat)

11

Kolejność zgłoszeń

21

Młodszaki w teatrze

(dzieci w wieku 7-9 lat)

10

Kolejność zgłoszeń

22

Teatralne

(dzieci i młodzież od 10 lat)

11

Kolejność zgłoszeń

23

Młodzieżowa Grupa Kabaretowa

(młodzież od 13 lat)

11

Kolejność zgłoszeń

 

Szanowni Rodzice, Mili Uczniowie,

Procedura naborowa w postępowaniu podstawowym dobiegła końca. Niniejszym rozpoczynamy rekrutację w postępowaniu bieżącym na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2020/2021. Osoby chcące zapisać się na zajęcia wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia w roku szk. 2020/2021, a następnie:

 

a) jeżeli w Kole obowiązuje kolejność zgłoszeń – należy dokonać telefonicznego zgłoszenia, a następnie przyjść na najbliższe zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć Koła, przynieść wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021, oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – udział dziecka w zajęciach MDK lub - w przypadku pełnoletniego kandydata - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć, deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć MDK lub deklaracja o odbieraniu dziecka z zajęć – wraz z koniecznymi załącznikami i uczeń dołącza do zajęć – do limitu wolnych miejsc.

b) jeżeli w Kole obowiązuje procedura badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych - Uczeń przychodzi do MDK w dniu i o godzinie dyżuru Nauczyciela Koła (poniżej), przynosi ze sobą wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021 i Nauczyciel przeprowadza z Uczniem badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych, kwalifikujące do zajęć Koła. Spośród kandydatów, którzy otrzymają minimalną ilość punktów uprawniających do przyjęcia, przyjmowane będą osoby od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc.

 

 Plan dyżurów Nauczycieli:

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Koło orgiami;
Koło modelarskie;
Koło Młody Przyrodnik;

- Wojciech Przetacznik
godz. 18:45

Koło instrumentalne - gitara

- Eliza Rozwadowska
godz. 19:00

Koło instrumentalne – flet;
Zespół fletowy FANTAZJA

- Aleksandra Kania-Gajda
godz. 17:15

 

Zespół skrzypcowy

- Agnieszka Miłek
godz. 17:30

 

 

Koło wokalne

- Agnieszka Rusinowska
godz. 18:00

 

 

 

 

 

Koło Akademia Kreatywności;

Koło plastyczne – gr. starsza;
Koło ceramika – gr. starsza


- Joanna Szewczyk
godz. 18:15

16.09.2020 r. - dyżur nie odbędzie się. Chętnych zapraszamy w czwartek, 17.09.2020 na godz. 16:00

 

Koło taneczne – gr. starsza;
Zespół taneczny APLAUZ;
Formacja taneczna CHEERLEADERKI


- Emilia Korż
godz. 18:15

 

Badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych - procedura naborowa na rok szk. 2020/2021 - WYNIKI

Świętochłowice, 07.09.2020 r.

 

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA MDK W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych – W Y N I K I 

 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło plastyczne – gr. starsza
Przeprowadzone w dniu 31.08.2020

Osoby przyjęte do Koła:

1

Postawa Dominika

2

Łukasiak Julia

3

Szymańska Alicja


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło „Akademia Kreatywności” – gr. młodsza
Przeprowadzone w dniu 31.08.2020

Osoby przyjęte do Koła:

1

Pietrzykowska Katarzyna

2

Ogos Malwina

3

Sega Zuzanna

 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło „Akademia Kreatywności” – gr. starsza
Przeprowadzone w dniu 31.08.2020

Osoby przyjęte do Koła:

1

Szymańska AlicjaBADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło ceramika – gr. młodsza 
Przeprowadzone w dniu 31.08.2020

Osoby przyjęte do Koła:

1

Grycner Wiktoria

2

Kukla Ewelina

 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło ceramika – gr. starsza 
Przeprowadzone w dniu 31.08.2020

Osoby przyjęte do Koła:

1

Drażyk Katarzyna

 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło taneczne – gr. starsza
Przeprowadzone w dniu 28.08.2020

 

Osoby przyjęte do Koła:

1

Grolik OliwiaBADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Zespół taneczny „APLAUZ” – gr. młodsza
Przeprowadzone w dniu 28.08.2020

Osoby przyjęte do Koła:

1

BrakBADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Formacja taneczna „CHEERLEADERKI’’ 
Przeprowadzone w dniu 28.08.2020

Osoby przyjęte do Koła:

1

BrakBADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło instrumentalne – skrzypce
Przeprowadzone w dniu 25.08.2020

Osoby przyjęte do Koła:

1

Łaskarzewska Nikola

 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło instrumentalne – flet
Przeprowadzone w dniu 27.08.2020

Osoby przyjęte do Koła:

1

Ogos Malwina

 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło instrumentalne – gitara
Przeprowadzone w dniu 27.08.2020

Osoby przyjęte do Koła:

1

Ziętek Natalia

2

Niemczyk Róża

3

Grycner Wiktoria

4

Chrobok Liliana

5

Gonsior Michalina

6

Ferdyn Lena

7

Szołtysek Patryk

 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło instrumentalne – pianino
Przeprowadzone w dniu 25.08.2020

Osoby przyjęte do Koła:

1

Wawrzynek Tomasz

2

Myrcik Bartosz

3

Łukasiak Julia

4

Chrobok Oliwia

 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło wokalne – gr. młodsza
Przeprowadzone w dniu 25.08.2020

Osoby przyjęte do Koła:

1

Pietrzykowska Katarzyna

2

Łaskarzewska Nikola

 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło wokalne – gr. starsza
Przeprowadzone w dniu 25.08.2020

Osoby przyjęte do Koła:

1

Brak

 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH 
Koło ORIGAMI
Przeprowadzone w dniu 26.08.2020

Osoby przyjęte do Koła:

1

Ogas Malwina

2

Krusz Paweł

Rekrutacja na zajęcia

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przystąpienia do procedury naborowej na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021

Terminy i godziny Badań uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa w warunkach stanu epidemii COVID-19 w MDK

Druk Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów w związku z przystąpieniem dziecka do procedury naborowej na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021...

 

Szanowni Państwo,

powyżej przedstawiamy wykaz kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przystąpienia do procedury naborowej na rok szk. 2020/2021. Prezentujemy także konkretne terminy i godziny realizacji Badań uzdolnień i predyspozycji kierunkowych, które zapowiadane były już w czerwcu na ostatni tydzień sierpnia. Badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych realizowane będą zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym oraz Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach. Każdy kandydat przy wejściu do placówki składa wypełniony i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów druk Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów w związku z przystąpieniem dziecka do procedury naborowej na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021... Druk do pobrania jest ze strony (powyżej), będzie także dostępny na miejscu, w przedsionku placówki.

Informujemy, że wyniki przeprowadzanej rekrutacji na rok szk. 2020/2021 ogłoszone zostaną do dnia 07.09.2020 r., a wykaz wolnych miejsc na zajęcia MDK w postaci wygodnej, przejrzystej tabeli pojawi się na stronie www.mdksw.pl do dnia 08.09.2020 r., otwierając tym samym nabór na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021 w postępowaniu bieżącym.

Od 08.09.2020 r., po umieszczeniu wykazu wolnych miejsc, będzie można składać karty zgłoszenia na zajęcia MDK. O szczegółach tj. sposobie składania kart zgłoszenia oraz przebiegu Badań uzdolnień i predyspozycji kierunkowych, będziemy informować Państwa na bieżąco na nasze stronie www.mdksw.pl

 
Rekrutacja w postępowaniu podstawowym na zajęcia MDK w roku szkolnym 2020/2021 - PRZEDŁUŻONY TERMIN!

Szanowni Państwo, informujemy, że termin składania kart zgłoszenia na zajęcia MDK w roku szkolnym 2020/2021 został przedłużony do 24.07.2020 r.!

Czytaj więcej: Rekrutacja w postępowaniu podstawowym na zajęcia MDK w roku szkolnym 2020/2021 - PRZEDŁUŻONY TERMIN!

Deklaracje kontynuacji udziału w zajęciach w roku szkolnym 2020/2021 - WYKAZ

Szanowni Państwo, poniżej podajemy wykaz kandydatów kontynuujących udział w zajęciach MDK w roku szk. 2020/2021

Kontynuacje udziału w zajęciach w roku szk. 2020/2021 - WYKAZ