Rekrutacja w postępowaniu podstawowym na zajęcia MDK w roku szkolnym 2020/2021 - PRZEDŁUŻONY TERMIN!

Szanowni Państwo, informujemy, że termin składania kart zgłoszenia na zajęcia MDK w roku szkolnym 2020/2021 został przedłużony do 24.07.2020 r.!

Czytaj więcej: Rekrutacja w postępowaniu podstawowym na zajęcia MDK w roku szkolnym 2020/2021 - PRZEDŁUŻONY TERMIN!

Deklaracje kontynuacji udziału w zajęciach w roku szkolnym 2020/2021 - WYKAZ

Szanowni Państwo, poniżej podajemy wykaz kandydatów kontynuujących udział w zajęciach MDK w roku szk. 2020/2021

Kontynuacje udziału w zajęciach w roku szk. 2020/2021 - WYKAZ

 


MDK ogłasza nabór na wolne miejsca na zajęcia w roku szk. 2020/2021 - POSTĘPOWANIE PODSTAWOWE


Wykaz wolnych miejsc na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021 - Rekrutacja w postępowaniu podstawowym

Karta zgłoszenia na zajęcia MDK w roku szkolnym 2020/2021

Zasady naboru uczestników zajęć MDK w roku szk. 2020/2021

 

Świętochłowice, 15.06.2020 r.

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w POSTĘPOWANIU PODSTAWOWYM

na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2020/2021
na następujące Koła zajęć:

Lp


Koło:

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

Przebieg rekrutacji

 Kreatywne Brzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

8

Kolejność zgłoszeń

 Tańczące Brzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

23

Kolejność zgłoszeń

 Muzykujące Brzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

24

Kolejność zgłoszeń

 Taneczne

starsza
(młodzież od 11 lat)

7

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-12 lat)

12

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza
(młodzież od 13 lat)

 12

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(dzieci od 10 lat)

10

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 Plastyczne

starsza
(młodzież od 12 lat)

3

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 Akademia Kreatywności

młodsza
(dzieci w wieku 7-9 lat)

6

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

3

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 Ceramika

młodsza
(dzieci w wieku 9-13 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza
(młodzież od 14 lat)

3

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

10 

 Zespół MELOMANIACY

(młodzież od 13 lat)

10

Kolejność zgłoszeń

11 

 Wokalne

młodsza
(dzieci w wieku 7-12 lat)

6

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza
(młodzież od 13 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

12 

 Instrumentalne – gitara                          

(dzieci od 7 lat)

18

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

13 

 Instrumentalne – skrzypce

(dzieci od 7 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

14 

 Instrumentalne – pianino

(dzieci od 7 lat)

4

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

15 

 Instrumentalne – flet

(dzieci od 7 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

16 

 Zespół fletowy FANTAZJA                      

(dzieci od 9 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

17 

 Zespół skrzypcowy            

(młodzież od 13 lat)

3

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

18 

 Origami

(dzieci w wieku 7-12 lat)

9

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

19 

 Modelarskie

(dzieci od 10 lat)

8

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

20 

 Gier planszowych

(dzieci w wieku 7-12 lat)

10

Kolejność zgłoszeń

21 

 Młody przyrodnik

młodsza
(dzieci w wieku 7-9 lat)

10

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza
(dzieci i młodzież od 10 lat)

6

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

22 

 EKOdzieciaki

(dzieci w wieku 7-12 lat)

12

Kolejność zgłoszeń

23 

 Medialne                             

(młodzież od 13 lat)

9

Kolejność zgłoszeń

24 

 Młodszaki w teatrze

(dzieci w wieku 7-9 lat)

12

Kolejność zgłoszeń

25 

 Teatralne

(dzieci w wieku 10-13 lat)

12

Kolejność zgłoszeń

26 

 Młodzieżowa Grupa Kabaretowa

(młodzież od 13 lat)

12

Kolejność zgłoszeń

 

Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór w postępowaniu podstawowym na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021 

         Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w terminie 15.06-30.06.2020 r.

Czytelnie i kompletnie uzupełnioną kartę można dostarczyć w następujący sposób:
a)  pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. – opcja dla Kandydatów, którzy wybierają Koła, gdzie decyduje kolejność zgłoszeń. Kartę uznaje się za zgłoszoną, gdy Kandydat otrzyma mailowe potwierdzenie przyjęcia karty przez MDK. Potwierdzenie zawiera także informację o wpisaniu kandydata na listę Koła – zgodnie z kolejnością, do limitu wolnych miejsc.

b)  za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłając na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego, ul. Harcerska 1, 41-600 Świętochłowice

c)   osobiście do MDK, wrzucając do specjalnie przygotowanej na tą okazję skrzyni znajdującej się w przedsionku korytarza. Zawartość skrzyni zostanie komisyjnie wyjęta w dniu 30.06.2020 r. o godz. 16:00.

Koła zajęć, na które decyduje kolejność zgłoszeń – zgodnie z powyższa tabelą:

 1. Koło Kreatywne Brzdące
 2. Koło Tańczące Brzdące
 3. Koło Muzykujące Brzdące
 4. Zespół artystyczny Melomaniacy
 5. Koło gier planszowych
 6. Koło EKOdzieciaki   NOWOŚĆ!
 7. Koło medialne
 8. Koło Młodszaki w teatrze  NOWOŚĆ!
 9. Koło teatralne  NOWOŚĆ!
 10. Młodzieżowa Grupa Kabaretowa  NOWOŚĆ!

Na pozostałe Koła zajęć, zgodnie z powyższą tabelą, zorganizowane zostaną badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych, które z uwagi na trwającą epidemię COVID-19, zostaną przeprowadzone przez Komisje rekrutacyjne w terminie 25.08-31.08.2020 r. Dokładne terminy i godziny spotkań z Komisją rekrutacyjną zostaną podane niebawem. 

Szczegółowe informacje o ofercie zajęć MDK w roku szkolnym 2020/2021 znajdują się w zakładce Zajęcia --> oferta zajęć.

Informacje na temat procedury rekrutacyjnej będziemy na bieżąco umieszczać na naszej stronie www.mdksw.pl Zachęcamy do regularnego zaglądania i zapoznawania się z informacjami.

 


 

Rekrutacja na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021 - start 15.06.2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że już od poniedziałku, 15.06.2020 r., zostanie uruchomiona rekrutacja w postępowaniu podstawowym na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021. Z uwagi na fakt, że na część Kół będzie decydowała kolejność zgłoszeń Kandydatów, zachęcamy do bacznego śledzenia naszej strony w tym dniu, gdyż przed południem pojawi się informacja z wykazem wolnych miejsc.

Informacje dotyczące naboru umieszczane będą w zakładce Zajęcia --> Rekrutacja na zajęcia MDK --> Rok szk. 2020/2021

Natomiast już teraz dostępna jest planowana oferta zajęć, która od września będzie realizowana w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nią.

 


Zasady naboru uczestników zajęć MDK w Świętochłowicach w roku szkolnym 2020/2021

ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
MDK W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (kandydata na zajęcia) na potrzeby dokumentacji placówki, umieszczanie ich na stronie internetowej w procedurze naboru na zajęcia MDK, publiczne udostępnianie informacji o jego osiągnięciach oraz na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych placówki. Informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, przenoszenia danych, a także prawo do sprzeciwu oraz do wycofania zgody.

2. Nabór uczestników jest prowadzony na wolne miejsca kół zainteresowań MDK. Ich ilość stanowi różnica pomiędzy ustalonymi z organem prowadzącym normami uczestników poszczególnych kół zainteresowań, a zebranymi w placówce deklaracjami dotychczasowych uczestników o kontynuacji uczestnictwa w kolejnym roku szkolnym.  

3. Pierwszeństwo w naborze na wolne miejsca w obrębie funkcjonujących w danym roku szkolnym kół zainteresowań mają mieszkańcy powiatu świętochłowickiego.

4. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się badania uzdolnień kierunkowych.

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki punktów 3 i 4 niż miejsc, na które prowadzono nabór, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria (mają jednakową wartość 5 pkt. za każde) stanowiąc I etap rekrutacji:
a) wielodzietność rodziny kandydata
b) niepełnosprawność kandydata
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g) objęcie kandydata piecza zastępczą

6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego złożony do dyrektora placówki (zał. 1). W procesie rekrutacji rozpatrywane będą wyłącznie kompletne karty zgłoszenia.

7. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata poszczególnych kryteriów:

 • punkt 5 b-g oryginały, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
 • punkt 5 a, 5f - oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

Oświadczenia o których mowa w punkcie 7 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Karta zgłoszenia z wykazanymi kryteriami, ale bez załączonych dokumentów, potwierdzających spełnienie wskazanych kryteriów, ze względu na niekompletność, nie zostanie uwzględniona.

8. Kandydaci po I etapie rekrutacji są przyjmowani na zajęcia zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów, od najwyższej do wyczerpania wolnych miejsc naborowych.

9. Określa się lokalne kryteria w II etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów:
1) kandydat brał udział lub zdobył czołowe miejsce w konkursach, olimpiadach, turniejach oraz innych formach współzawodnictwa w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia - 15 pkt.;
2) kandydat w latach poprzednich był uczestnikiem zajęć placówki, do której składa wniosek - 10 pkt.;
3) rodzeństwo kandydata jest uczestnikiem zajęć placówki, do której składa wniosek - 10 pkt.;
4) rodzeństwo kandydata było uczestnikiem zajęć placówki, do której składa wniosek - 5 pkt.;
5) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej pomocą socjalną - 3 pkt.;

10. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów lokalnych zawartych w pkt. 9, które przedkłada rodzic/opiekun prawny, osoba pełnoletnia:
1) kryterium określone w pkt. 1 dokumentuje się przedstawieniem do wglądu dokumentów (protokoły, publikacje, dyplomy, medale, puchary itp.) potwierdzających osiągnięte sukcesy lub świadectw potwierdzających uczestnictwo.
2) kryterium określone w pkt. 2,3,4 dokumentuje się złożeniem oświadczenia zawierającego klauzulę o treści "jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
3) kryterium określone w pkt. 5 potwierdza się poprzez udokumentowanie korzystania 

z pomocy społecznej w formie zaświadczenia z OPS-u. 

11. Kandydaci zamieszkali poza powiatem świętochłowickim mogą zostać przyjęci na zajęcia gdy po przeprowadzonej rekrutacji (postępowanie podstawowe – czerwiec, postępowanie uzupełniające – sierpień) dla mieszkańców powiatu świętochłowickiego pozostały wolne miejsca naborowe. W takim przypadku dokonuje się naboru zgodnie z procedurą punktów 4-8. 

12. Rekrutację przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Prace komisji reguluje ustalony przez dyrektora harmonogram rekrutacji (zał. 2).

13. Wyniki rekrutacji w postaci list osób przyjętych oraz osób nie przyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na terenie placówki. Listy te zawierają adnotację o terminie jej podania do publicznej wiadomości. 

14. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji, rodzicom kandydatów lub pełnoletnim kandydatom przysługuje prawo do wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

15. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

16. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

17. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

18. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Do postępowania uzupełniającego procedury rekrutacji stosuje się odpowiednio.

 

      

Załącznik nr 2

HARMONOGRAM NABORU NA ZAJĘCIA MDK

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania
podstawowego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Przyjmowanie deklaracji na kontynuację zajęć

13.05-05.06

-------------------

2.

Ogłoszenie ilości wolnych miejsc na zajęcia oraz przyjmowanie wniosków  kandydatów wraz
z załącznikami ustawowymi

15.06-30.06

21.09-25.09

3.

Organizacja badań uzdolnień kierunkowych
dla kandydatów

25.08-31.08

28.09-02.10

4.

Ogłoszenie wyników badań uzdolnień kierunkowych oraz weryfikacja ilości wolnych miejsc

02.09

06.10

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.09

07.10

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

03.09

07.10

7.

Złożenie wniosku do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Rodzic/opiekun prawny/osoba pełnoletnia:

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

8.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Komisja rekrutacyjna:

W terminie 5 dni od złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rodzic/opiekun prawny/osoba pełnoletnia:

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Rozpatrzenie przez dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Dyrektor placówki:

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania