Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021 - postępowanie bieżące

Kryteria oceny kandydata - postępowanie bieżące 

10.11.2020 - Zaktualizowany wykaz wolnych miejsc na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021 - postępowanie bieżące

 

Świętochłowice, dnia 10.11.2020 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w POSTĘPOWANIU   B I E Ż Ą C Y M

na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2020/2021 na następujące Koła zajęć:


L.p.

Koło:

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

Przebieg rekrutacji

 Kreatywne Brzdące

 (dzieci w wieku 5-6 lat)

1

Kolejność zgłoszeń

 Tańczące Brzdące

 (dzieci w wieku 5-6 lat)

4

Kolejność zgłoszeń

 Muzykujące Brzdące

 (dzieci w wieku 5-6 lat)

12

Kolejność zgłoszeń

 EKObrzdące

 (dzieci w wieku 5-6 lat)

11

Kolejność zgłoszeń

 Taneczne

 młodsza
 (dzieci od 7-10 lat)

8

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 Zespół taneczny APLAUZ

 (dzieci i młodzież od 10 lat)

7

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 Formacja taneczna CHEERLEADERKI

 (dzieci od 10 lat)

6

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 Plastyczne

 młodsza
 (dzieci od 7-11 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 starsza
 (młodzież od 12 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 Ceramika

 starsza
 (młodzież od 14 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

10 

 Akademia Kreatywności

 starsza
 (dzieci w wieku 10-14 lat)

3

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

11 

 Zespół MELOMANIACY

 (młodzież od 13 lat)

9

Kolejność zgłoszeń

12 

 Wokalne

 starsza
 (młodzież od 13 lat)

3

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

13 

 Instrumentalne – flet

 (dzieci od 7 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

14 

 Instrumentalne – pianino
(zajęcia w czwartki, godz. 16:40-17:25)

 (dzieci od 7 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

15 

 Instrumentalne – skrzypce

 (dzieci od 7 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

16 

 Zespół fletowy FANTAZJA                     

 (dzieci od 9 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

17 

 Zespół skrzypcowy            

 (młodzież od 13 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

18 

 Origami

 (dzieci w wieku 7-12 lat)

5

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

19 

 Modelarskie

 (dzieci od 10 lat)

8

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

20 

 Gier planszowych

 młodsza
 (dzieci w wieku 7-9 lat)

4

Kolejność zgłoszeń

 starsza
 (dzieci i młodzież od 10 lat)

4

Kolejność zgłoszeń

21 

 Młody przyrodnik

 młodsza
 (dzieci w wieku 7-9 lat)

7

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 starsza
 (dzieci i młodzież od 10 lat)

4

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

22 

 Młodszaki w teatrze

 (dzieci w wieku 7-9 lat)

1

Kolejność zgłoszeń

23 

 Teatralne

 (dzieci i młodzież od 10 lat)

2

Kolejność zgłoszeń

24 

 Warsztat młodego aktora

 (dzieci i młodzież od 10 lat)

4

Kolejność zgłoszeń

 

Szanowni Rodzice, Mili Uczniowie,

Poniżej przedstawiamy aktualizację wykazu wolnych miejsc za zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021. Osoby chcące zapisać się na zajęcia wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia w roku szk. 2020/2021, a następnie:

a) jeżeli w Kole obowiązuje kolejność zgłoszeń – należy dokonać telefonicznego zgłoszenia, a następnie przyjść na najbliższe zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć Koła, przynieść:

 1. wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021,
 2. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – udział dziecka w zajęciach MDK w przypadku pełnoletniego kandydata - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć,
 3. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć MDK lub Deklaracja o odbieraniu dziecka z zajęć – wraz z koniecznymi załącznikami

i uczeń dołącza do zajęć – do limitu wolnych miejsc. Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie w zakładce Zajęcia --> Dokumenty do pobrania.

 

b) jeżeli w Kole obowiązuje procedura badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych - Uczeń przychodzi do MDK w dniu i o godzinie dyżuru Nauczyciela Koła,  przynosi ze sobą wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA i Nauczyciel przeprowadza z Uczniem badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych, kwalifikujące do zajęć Koła. Spośród kandydatów, którzy otrzymają minimalną ilość punktów uprawniających do przyjęcia, przyjmowane będą osoby od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc. Kryteria oceny kandydata dostępne są powyżej, nad tabelą z wykazem wolnych miejsc. Po potwierdzeniu u Nauczyciela informacji o przyjęciu do Koła zajęć, uczeń przychodzi na najbliższe zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć Koła, przynosząc ze sobą pozostałe dokumenty, tj.:

 1. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – udział dziecka w zajęciach MDK w przypadku pełnoletniego kandydata - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć,
 2. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć MDK lub Deklaracja o odbieraniu dziecka z zajęć – wraz z koniecznymi załącznikami.

Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie w zakładce Zajęcia --> Dokumenty do pobrania.

 

Plan dyżurów Nauczycieli:

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

 

Koło instrumentalne – flet;
Zespół fletowy FANTAZJA

- Aleksandra Kania-Gajda
godz. 17:15

 

Koło instrumentalne
 – skrzypce;
Zespół skrzypcowy;

- Agnieszka Miłek
godz. 17:30

 

 

Koło wokalne

- Agnieszka Rusinowska
godz. 18:00

Koło instrumentalne - pianino

- Adam Krzyż
godz. 14:30

 

 

 

Koło orgiami;
Koło modelarskie;
Koło Młody Przyrodnik;

- Wojciech Przetacznik
godz. 18:15

Koło taneczne;
Zespół taneczny APLAUZ;
Formacja taneczna CHEERLEADERKI

- Emilia Korż
godz. 18:15

 

 

 

Koło Akademia Kreatywności; Koło plastyczne; Koło ceramika;

- Joanna Szewczyk
godz. 18:15

 

 

 

Reorganizacja zajęć MDK

Szanowni Rodzice, Mili Uczniowie,

Rekrutacja na zajęcia MDK w roku szkolnym 2020/2021 trwa. Pragniemy poinformować, że zmieniamy się dla Was Smile, czego efektem jest drobna reorganizacja zajęć. Od października wystartowało kolejne Koło – EKObrzdące – dedykowane naszym najmłodszym uczestnikom, dzieciom w wieku 5-6 lat.

W związku z ogromnym zainteresowaniem zajęciami Koła tanecznego – gr. młodsza (dzieci w wieku 7-10 lat) otworzyliśmy kolejna grupę, aby umożliwić jak największej liczbie chętnych udział w tych zajęciach.

Nie zapomnieliśmy także o młodych fanach teatru, zainteresowanych udziałem w Kole młodszaki w teatrze (dzieci w wieku 7-9 lat), w którym udało się zwiększyć limit uczestników.

Wprowadzony został także podział na grupy wiekowe w Kole gier planszowych (gr. młodsza – dzieci w wieku 7-9 lat, gr. starsza – dzieci i młodzież od 10 lat).

 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wykazem wolnych miejsc na zajęcia MDK. Szczegółowe informacje na temat opisu zajęć oraz harmonogramu zajęć znajdują się na stronie www.mdksw.pl w zakładce zajęcia.

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021 - postępowanie bieżące

Zaktualizowany wykaz wolnych miejsc na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021 - postępowanie bieżące

Kryteria oceny kandydata - postępowanie bieżące 

 

Świętochłowice, dnia 05.10.2020 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w POSTĘPOWANIU   B I E Ż Ą C Y M

na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2020/2021 na następujące Koła zajęć:


L.p.

Koło:

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

Przebieg rekrutacji

 Kreatywne Brzdące

 (dzieci w wieku 5-6 lat)

1

Kolejność zgłoszeń

 2 

 Tańczące Brzdące

 (dzieci w wieku 5-6 lat)

7

Kolejność zgłoszeń

 Muzykujące Brzdące

 (dzieci w wieku 5-6 lat)

12

Kolejność zgłoszeń

 EKObrzdące

 (dzieci w wieku 5-6 lat)

12

Kolejność zgłoszeń

 Taneczne

 młodsza
 (dzieci od 7-10 lat)

13

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 starsza
 (młodzież od 11 lat)

3

 Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 Zespół taneczny APLAUZ

 (dzieci i młodzież od 10 lat)

7

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 Formacja taneczna CHEERLEADERKI

 (dzieci od 10 lat)

7

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 Plastyczne

 młodsza
 (dzieci od 7-11 lat)

4

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 starsza
 (młodzież od 12 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 Ceramika 

 starsza
 (młodzież od 14 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

10 

 Akademia Kreatywności

 starsza
 (dzieci w wieku 10-14 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

11 

 Zespół MELOMANIACY

 (młodzież od 13 lat)

9

Kolejność zgłoszeń

12 

 Wokalne

 starsza
 (młodzież od 13 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

13 

 Instrumentalne – flet 

 (dzieci od 7 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

14 

 Instrumentalne – pianino
(zajęcia w czwartki, godz. 16:40-17:25)

 (dzieci od 7 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

15 

 Instrumentalne – skrzypce

 (dzieci od 7 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

16 

 Zespół fletowy FANTAZJA                     

 (dzieci od 9 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

17 

 Zespół skrzypcowy            

 (młodzież od 13 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

18 

 Origami

 (dzieci w wieku 7-12 lat)

5

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

19 

 Modelarskie

 (dzieci od 10 lat)

8

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

20 

 Gier planszowych

 starsza
 (dzieci i młodzież od 10 lat)

2

Kolejność zgłoszeń

21 

 Młody przyrodnik

 młodsza
 (dzieci w wieku 7-9 lat)

7

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 starsza
 (dzieci i młodzież od 10 lat)

4

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

22 

 Młodszaki w teatrze

 (dzieci w wieku 7-9 lat)

2

Kolejność zgłoszeń

23 

 Teatralne

 (dzieci i młodzież od 10 lat)

8

Kolejność zgłoszeń

24 

 Młodzieżowa Grupa Kabaretowa

 (młodzież od 13 lat)

11

Kolejność zgłoszeń

 

Szanowni Rodzice, Mili Uczniowie,

Poniżej przedstawiamy aktualizację wykazu wolnych miejsc za zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021. Osoby chcące zapisać się na zajęcia wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia w roku szk. 2020/2021a następnie:

a) jeżeli w Kole obowiązuje kolejność zgłoszeń – należy dokonać telefonicznego zgłoszenia, a następnie przyjść na najbliższe zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć Koła, przynieść:

 1. wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021,
 2. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – udział dziecka w zajęciach MDK w przypadku pełnoletniego kandydata - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć,
 3. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć MDK lub Deklaracja
  o odbieraniu dziecka z zajęć – wraz z koniecznymi załącznikami

i uczeń dołącza do zajęć – do limitu wolnych miejsc. Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie
w zakładce Zajęcia à Dokumenty do pobrania.

 

b) jeżeli w Kole obowiązuje procedura badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych - Uczeń przychodzi do MDK w dniu i o godzinie dyżuru Nauczyciela Koła,  przynosi ze sobą wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA i Nauczyciel przeprowadza z Uczniem badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych, kwalifikujące do zajęć Koła. Spośród kandydatów, którzy otrzymają minimalną ilość punktów uprawniających do przyjęcia, przyjmowane będą osoby od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc. Kryteria oceny kandydata dostępne są powyżej, nad tabelą z wykazem wolnych miejsc. Po potwierdzeniu u Nauczyciela informacji o przyjęciu do Koła zajęć, uczeń przychodzi na najbliższe zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć Koła, przynosząc ze sobą pozostałe dokumenty, tj.:

 1. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – udział dziecka w zajęciach MDK w przypadku pełnoletniego kandydata - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć,
 2. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć MDK lub Deklaracja
  o odbieraniu dziecka z zajęć – wraz z koniecznymi załącznikami
  .

Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie w zakładce Zajęcia à Dokumenty do pobrania.

 

Plan dyżurów Nauczycieli:

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

 

Koło instrumentalne
– flet;
Zespół fletowy FANTAZJA

- Aleksandra Kania-Gajda
godz. 17:15

 

Koło instrumentalne
 – skrzypce;
Zespół skrzypcowy;

- Agnieszka Miłek
godz. 17:30

 

 

Koło wokalne

- Agnieszka Rusinowska
godz. 18:00

Koło instrumentalne
 – pianino

- Adam Krzyż
godz. 14:30

 

 

 

Koło orgiami;
Koło modelarskie;
Koło Młody Przyrodnik;

- Wojciech Przetacznik
godz. 18:15

Koło taneczne;
Zespół taneczny APLAUZ;
Formacja taneczna CHEERLEADERKI

- Emilia Korż
godz. 18:15

 

 

 

Koło Akademia Kreatywności;
Koło plastyczne;
Koło ceramika;

- Joanna Szewczyk
godz. 18:15 

 

 

Zmiana w planie dyżurów nauczycieli

UWAGA! UWAGA! Zmiana w planie dyżurów nauczycieli! 

Wszystkich chętnych do udzialubw Kołach:

- origami

- Młody przyrodnik

- modelarskie

informujemy, że nauczyciel prowadzący, Pan Wojciech Przetacznik, pelni dyżur w środę o godz. 18:15.

 


Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021 - postępowanie bieżące

Kryteria oceny kandydata - postępowanie bieżące 

Zaktualizowany wykaz wolnych miejsc na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021 - postępowanie bieżące


Świętochłowice, dnia 29.09.2020 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w POSTĘPOWANIU   B I E Ż Ą C Y M

na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2020/2021 na następujące Koła zajęć:

L.p.

Koło:

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

Przebieg rekrutacji

 Kreatywne Brzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

1

Kolejność zgłoszeń

 Tańczące Brzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

8

Kolejność zgłoszeń

 Muzykujące Brzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

13

Kolejność zgłoszeń

 Taneczne

młodsza
(dzieci od 7-10 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza
(młodzież od 11 lat)

5

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-12 lat)

12

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza
(młodzież od 13 lat)

12

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(dzieci od 10 lat)

9

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 Plastyczne

młodsza
(dzieci od 7-11 lat)

4

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza
(młodzież od 12 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 Ceramika

starsza
(młodzież od 14 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 Akademia Kreatywności

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

10 

 Zespół MELOMANIACY

(młodzież od 13 lat)

9

Kolejność zgłoszeń

11 

 Wokalne

starsza
(młodzież od 13 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

12 

 Instrumentalne – gitara                          

(dzieci od 7 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

13 

 Instrumentalne – flet

(dzieci od 7 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

14 

 Instrumentalne – pianino
 (zajęcia w czwartki, godz. 16:40-17:25)

(dzieci od 7 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

15 

 Instrumentalne – skrzypce

(dzieci od 7 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

16 

 Zespół fletowy FANTAZJA                     

(dzieci od 9 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

17 

 Zespół skrzypcowy            

(młodzież od 13 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

18 

 Origami

(dzieci w wieku 7-12 lat)

5

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

19 

 Modelarskie

(dzieci od 10 lat)

8

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

20 

 Gier planszowych

(dzieci w wieku 7-12 lat)

4

Kolejność zgłoszeń

21 

 Młody przyrodnik

młodsza
(dzieci w wieku 7-9 lat)

8

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza
(dzieci i młodzież od 10 lat)

4

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

22 

 EKOdzieciaki

(dzieci w wieku 7-12 lat)

11

Kolejność zgłoszeń

23 

 Młodszaki w teatrze

(dzieci w wieku 7-9 lat)

4

Kolejność zgłoszeń

24 

 Teatralne

(dzieci i młodzież od 10 lat)

9

Kolejność zgłoszeń

25 

 Młodzieżowa Grupa Kabaretowa

(młodzież od 13 lat)

11

Kolejność zgłoszeń


Szanowni Rodzice, Mili Uczniowie,

Poniżej przedstawiamy aktualizację wykazu wolnych miejsc za zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021. Osoby chcące zapisać się na zajęcia wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia w roku szk. 2020/2021, a następnie: 

a) jeżeli w Kole obowiązuje kolejność zgłoszeń – należy dokonać telefonicznego zgłoszenia, a następnie przyjść na najbliższe zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć Koła, przynieść:

 1. wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia MDK w roku szk. 2020/2021,
 2. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – udział dziecka w zajęciach MDK w przypadku pełnoletniego kandydata - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć,
 3. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć MDK LUB Deklaracja o odbieraniu dziecka z zajęć – wraz z koniecznymi załącznikami

i uczeń dołącza do zajęć – do limitu wolnych miejsc. Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie w zakładce Zajęcia --> Dokumenty do pobrania.

 

b) jeżeli w Kole obowiązuje procedura badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych - Uczeń przychodzi do MDK w dniu i o godzinie dyżuru Nauczyciela Koła,  przynosi ze sobą wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA i Nauczyciel przeprowadza z Uczniem badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych, kwalifikujące do zajęć Koła. Spośród kandydatów, którzy otrzymają minimalną ilość punktów uprawniających do przyjęcia, przyjmowane będą osoby od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc. Kryteria oceny kandydata dostępne są powyżej. Po potwierdzeniu u Nauczyciela informacji o przyjęciu do Koła zajęć, uczeń przychodzi na najbliższe zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć Koła, przynosząc ze sobą pozostałe dokumenty, tj.:

 1. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – udział dziecka w zajęciach MDK w przypadku pełnoletniego kandydata - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć,
 2. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć MDK LUB Deklaracja o odbieraniu dziecka z zajęć – wraz z koniecznymi załącznikami.

Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie w zakładce Zajęcia --> Dokumenty do pobrania.

 

Plan dyżurów Nauczycieli:

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Koło orgiami;
Koło modelarskie;
Koło Młody Przyrodnik;


- Wojciech Przetacznik
godz. 18:45

Koło instrumentalne
- gitara

- Eliza Rozwadowska
godz. 19:00

Koło instrumentalne
– flet;
Zespół fletowy FANTAZJA

- Aleksandra Kania-Gajda
godz. 17:15

 

Koło instrumentalne
 – skrzypce;
Zespół skrzypcowy;

- Agnieszka Miłek
godz. 17:30

 

 

Koło wokalne

- Agnieszka Rusinowska
godz. 18:00

Koło instrumentalne
 – pianino

- Adam Krzyż
godz. 16:40

 

 

 

Koło Akademia Kreatywności;
Koło plastyczne;
Koło ceramika;

- Joanna Szewczyk
godz. 18:15 

Koło taneczne;
Zespół taneczny APLAUZ;
Formacja taneczna CHEERLEADERKI

- Emilia Korż
godz. 18:15