Zajęcia w czasie ferii / wakacji

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach zaprasza dzieci i młodzież na dopołudniowe zajęcia warsztatowe, które będą odbywały się podczas FERII. Od poniedziałku do piątku w godzinach między 10:00, a 13:00 (godziny wskazane w harmonogramie), będą organizowane zajęcia w dwóch grupach wiekowych: młodsza - dla dzieci w wieku od (skończonych) 5 lat do ukończenia 4 klasy Szkoły Podstawowej oraz starsza, skupiająca dzieci i młodzież od 5 klasy Szkoły Podstawowej. W ofercie są m. in. zajęcia plastyczne, taneczne czy wokalne.

Zapisy na zajęcia prowadzone będą w sekretariacie MDK w dniach 22-26.01.2018 r. Warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest dostarczenie wypełnionej deklaracji/zgody rodzica (druk takiej deklaracji dostępny jest w sekretariacie MDK). Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


A K T U A L I Z A C J A:

Informujemy, że:

- w czwartek (08.02) w grupie młodszej, zamiast zajęć wokalnych, odbędą się zajęcia muzyczno teatralne (10:00-13:00), natomiast dla grupy starszej - zamiast zajęć musicalowych, odbędą się zajęcia wokalne (10:00-13:00) oraz, niezmiennie, zajęcia z rękodzieła artystycznego.

- w piątek (09.02) w grupie młodszej następuje zmiana: od godz. 10:00 - 13:00 odbywać się będą zajęcia wokalne, natomiast zajęcia dla grypy starszej nie odbędą się.WYJŚCIA DO KINA -  W czasie ferii zorganizowane zostaną wyjścia do kina. Informację o tytule filmu będziemy podawać w tygodniu poprzedzającym wyjście. Wtedy też będziemy prowadzili zapisy i przyjmowali wpłaty. Przy zapisach należy wypełnić zgodę RODZICA/opiekuna na wyjścieOrganizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjścia w przypadku nie uzbierania grupy min. 15 osób lub złych warunków atmosferycznych. W takim przypadku zajęcia zostaną zrealizowane w MDK.

----------------------------------------------------------------------- 

*07.02.2018 r. - wyjście do Multikina w Katowicach (Galeria Katowicka) na film: "FERNANDO". Koszt: 20 zł (bilet do kina oraz bilety na przejazd pociągiem). Obowiązkowa aktualna LEGITYMACJA SZKOLNA! W innym przypadku cena biletów wzrośnie. Pieniądze należy wpłacić w sekretariacie przy zapisach. Przy zapisach należy wypełnić zgodę RODZICA/opiekuna na wyjście. Zapisy zbierane będą do 29.01.2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

Zbiórka w MDK: godz. 8:45; Seans: godz. 10:00; Powrót do MDK: godz. 13:15.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki w przypadku nie uzbierania grupy min. 15 osób lub złych warunków atmosferycznych. W takim przypadku zajęcia zostaną zrealizowane w MDK w godz. 8:45 – 13:00. 

Ze względu na cotygodniowe zmiany repertuaru, godziny wyjścia i powrotu mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany zostaną podane w poniedziałek (06.02.2018) o g. 17:00  na stronie internetowej: mdksw.pl

-----------------------------------------------------------------------

*31.01.2018 r. - wyjście do Multikina w Katowicach (Galeria Katowicka) na film: "TEDI I MAPA SKARBÓW"Koszt: 20 zł (bilet do kina oraz bilety na przejazd pociągiem). Obowiązkowa aktualna LEGITYMACJA SZKOLNA! W innym przypadku cena biletów wzrośnie. Pieniądze należy wpłacić w sekretariacie przy zapisach. Przy zapisach należy wypełnić zgodę RODZICA/opiekuna na wyjście. Zapisy zbierane będą do 29.01.2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

Zbiórka w MDK: godz. 8:45; Seans: godz. 10:00; Powrót do MDK: godz. 13:15.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki w przypadku nie uzbierania grupy min. 15 osób lub złych warunków atmosferycznych. W takim przypadku zajęcia zostaną zrealizowane w MDK w godz. 8:45 – 13:00. 

Ze względu na cotygodniowe zmiany repertuaru, godziny wyjścia i powrotu mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany zostaną podane w poniedziałek (29.01.2018) o g. 17:00  na stronie internetowej: mdksw.pl

------

 

PIERWSZY TYDZIEŃ FERII  29.01 – 02.02.2018 r.

Data

Grupa

Godzina

Tematyka zajęć

29.01
Pon

Młodsza

10:00-11:30

Zajęcia muzyczno-ruchowe (śpiew i gra na gitarze)

(doskonała zabawa poprzez wspólne śpiewanie piosenek. Dzieci, które mają gitary, mogą przynieść je ze sobą)

11:30-13:00

Zajęcia taneczne

(Zajęcia dla najmłodszych będą obejmowały przede wszystkim proste i atrakcyjne gry ruchowe, ćwiczenia rozciągające, rozluźniające i koncentrujące uwagę oraz zabawy i animacje taneczne. Podczas zajęć dzieci poprawią koordynację ruchową i pamięć taneczno-ruchową, zintegrują i nauczą się współpracować z innymi)

Starsza

10:00-11:30

Zajęcia taneczne

(W trakcie zajęć młodzież pozna różne gry ruchowe, takie jak zabawy orientacyjno-porządkowe, bieżne, skoczne, rzutne czy z mocowaniem, jak również zabawy integracyjne i taneczne. Zajęcia mają na celu doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, rozciągnięcie i wzmocnienie mięśni, korygowanie postawy oraz budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne możliwości)

11:30-13:00

Zajęcia wokalne oraz nauka gry na gitarze

(Młodzież proszona jest o przyniesienie na zajęcia własnej gitary)

 

30.01
Wt

Młodsza

10:00-11:30

Zajęcia taneczne

(Zajęcia dla najmłodszych będą obejmowały przede wszystkim proste i atrakcyjne gry ruchowe, ćwiczenia rozciągające, rozluźniające i koncentrujące uwagę oraz zabawy i animacje taneczne. Podczas zajęć dzieci poprawią koordynację ruchową i pamięć taneczno-ruchową, zintegrują i nauczą się współpracować z innymi)

11:30-13:00

Zajęcia muzyczno-ruchowe (śpiew i gra na gitarze)

(doskonała zabawa poprzez wspólne śpiewanie piosenek. Dzieci, które mają gitary, mogą przynieść je ze sobą)

Starsza

10:00-11:30

Zajęcia wokalne oraz nauka gry na gitarze

(Młodzież proszona jest o przyniesienie na zajęcia własnej gitary)

11:30-13:00

Zajęcia taneczne

(W trakcie zajęć młodzież pozna różne gry ruchowe, takie jak zabawy orientacyjno-porządkowe, bieżne, skoczne, rzutne czy z mocowaniem, jak również zabawy integracyjne i taneczne. Zajęcia mają na celu doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, rozciągnięcie i wzmocnienie mięśni, korygowanie postawy oraz budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne możliwości)

 

31.01
Śr

 Wyjście  do  kina

 

(odrębne zapisy w sekretariacie MDK. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na wyjście dziecka do kina dostępna w sekretariacie MDK. W tym dniu zajęcia stacjonarne nie odbędą się.)

 

01.02
Czw

Młodsza

10:00-13:00

Zajęcia muzyczno-ruchowe (śpiew i gra na gitarze)

(doskonała zabawa poprzez wspólne śpiewanie piosenek. Dzieci, które mają gitary, mogą przynieść je ze sobą)

Starsza

10:00-13:00

Zajęcia taneczne

(W trakcie zajęć młodzież pozna różne gry ruchowe, takie jak zabawy orientacyjno-porządkowe, bieżne, skoczne, rzutne czy z mocowaniem, jak również zabawy integracyjne i taneczne. Zajęcia mają na celu doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, rozciągnięcie i wzmocnienie mięśni, korygowanie postawy oraz budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne możliwości)

 

02.02
Pt

Młodsza

10:00 -11:30

Zajęcia taneczne

 (Zajęcia dla najmłodszych będą obejmowały przede wszystkim proste i atrakcyjne gry ruchowe, ćwiczenia rozciągające, rozluźniającei koncentrujące uwagę oraz zabawy i animacje taneczne. Podczas zajęć dzieci poprawią koordynację ruchową i pamięć taneczno-ruchową, zintegrują i nauczą się współpracować z innymi)

11:30-13:00

Zajęcia origami

(Zajęcia rozwijające zdolności manualne, polegające na tworzeniu podstawowych kompozycji z papieru)

Starsza

10:00-11:30

Zajęcia modelarstwa kartonowego

(Zajęcia dedykowane młodzieży zainteresowanej wykonywaniem kartonowych modeli pojazdów o charakterze historycznym. Zajęcia rozwijają zdolności manualne oraz konstrukcyjne. Pozwalają na poszerzenie wiedzy historycznej oraz zagadnień mechaniki budowanychmodeli)

11:30-13:00

Zajęcia wokalne oraz nauka gry na gitarze

(Młodzież proszona jest o przyniesienie na zajęcia własnej gitary)

DRUGI TYDZIEŃ FERII  05.02 – 09.02.2018 r.

Data

Grupa

Godzina

Tematyka zajęć

05.02
Pon

Młodsza

10:00-11:30

Zajęcia muzyczno-teatralne

(Zajęcia rozwijające zdolności sceniczne; wspólne śpiewanie i odgrywanie scenek teatralnych)

11:30-13:00

Zajęcia wokalne

(celem w czasie tych zajęć będzie nauka jednej z zaproponowanych piosenek. Ucząc się piosenki dzieci będą mogły przy okazji: starać się "nie połamać języka" na różnych zabawnych, dykcyjnych wierszykach)

Starsza

10:00-11:30

Zajęcia z rękodzieła artystycznego

(decoupage, filcowanie, scrapbooking. Projektowanie kartek okolicznościowych, tworzenie filcowanej biżuterii oraz ozdabianie techniką decoupage wybranego przez siebie przedmiotu. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie ze sobą małego, drewnianego przedmiotu do ozdabiania lub szklanej butelki oraz pędzli)

11:30-13:00

Zajęcia musicalowe

(wprowadzenie do zagadnień związanych z warsztatami aktorskimi dla każdego – tych, którzy uczestniczyli już kiedyś w zajęciach teatralnych, jaki tych, którzy dopiero chcą spróbować swoich aktorskich sił, a także dla wokalistów, którzy pragną poszerzyć swoje umiejętności sceniczne)

 

06.02
Wt

Młodsza

10:45-13:00

Zajęcia plastyczne

(Podczas zabawy z kolorem i fakturą oraz przy zastosowaniu różnych technik plastycznych, dzieci będą przelewały na papier różne wizje artystyczne. Uczestnicy zajęć proszeni są o przyniesienie ze sobą na zajęcia: bloku do rysowania, kolorowego papieru, pędzli, farb plakatowych lub pasteli, nożyczek i kleju)

10:00-13:00

Zajęcia muzyczno-teatralne

(Zajęcia rozwijające zdolności sceniczne; wspólne śpiewanie i odgrywanie scenek teatralnych)

 

Starsza

10:00-13:00

Zajęcia wokalne

(Na pierwszych zajęciach, po wspólnej rozśpiewce, zostaną ustalone zajęcia indywidualne, na których młodzież pracować będzie nad przyniesionymi utworami, a ćwiczenia zostaną dobierane pod kątem indywidualnych potrzeb poszczególnych osób. W razie dużej ilości zgłoszeń przygotowana zostanie wspólnie jedna piosenka z podziałem na role i głosy i nad nią młodzież będzie pracować pod kątem występu na scenie

 

07.02
Śr

Wyjście  do  kina

 

(odrębne zapisy w sekretariacie MDK. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na wyjście dziecka do kina dostępna
w sekretariacie MDK. W tym dniu zajęcia stacjonarne nie odbędą się.)

 

08.02
Czw

Młodsza

10:00-13:00

Zajęcia wokalne

(celem w czasie tych zajęć będzie nauka jednej z zaproponowanych piosenek. Ucząc się piosenki dzieci będą mogły przy okazji: starać się "nie połamać języka" na różnych zabawnych, dykcyjnych wierszykach)

Starsza

10:00-13:00

Zajęcia z rękodzieła artystycznego

(decoupage, filcowanie, scrapbooking. Projektowanie kartek okolicznościowych, tworzenie filcowanej biżuterii oraz ozdabianie techniką decoupage wybranego przez siebie przedmiotu. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie ze sobą małego, drewnianego przedmiotu do ozdabiania lub szklanej butelki oraz pędzli)

10:00-13:00

Zajęcia musicalowe

(wprowadzenie do zagadnień związanych z warsztatami aktorskimi dla każdego – tych, którzy uczestniczyli już kiedyś w zajęciach teatralnych, jaki tych, którzy dopiero chcą spróbować swoich aktorskich sił, a także dla wokalistów, którzy pragną poszerzyć swoje umiejętności sceniczne)

 

09.02
Pt

Młodsza

10:00-11:30

Zajęcia muzyczno-teatralne

(Zajęcia rozwijające zdolności sceniczne; wspólne śpiewanie i odgrywanie scenek teatralnych)

11:30-13:00

Zajęcia wokalne

(celem w czasie tych zajęć będzie nauka jednej z zaproponowanych piosenek. Ucząc się piosenki dzieci będą mogły przy okazji: starać się "nie połamać języka" na różnych zabawnych, dykcyjnych wierszykach)

Starsza

10:00-11:30

Zajęcia wokalne

(Na pierwszych zajęciach, po wspólnej rozśpiewce, zostaną ustalone zajęcia indywidualne, na których młodzież pracować będzie nad przyniesionymi utworami, a ćwiczenia zostaną dobierane pod kątem indywidualnych potrzeb poszczególnych osób. W razie dużej ilości zgłoszeń przygotowana zostanie wspólnie jedna piosenka z podziałem na role i głosy i nad nią młodzież będzie pracować pod kątem występu na scenie)

11:30-13:00

Zajęcia musicalowe

(wprowadzenie do zagadnień związanych z warsztatami aktorskimi dla każdego – tych, którzy uczestniczyli już kiedyś w zajęciach teatralnych, jaki tych, którzy dopiero chcą spróbować swoich aktorskich sił, a także dla wokalistów, którzy pragną poszerzyć swoje umiejętności sceniczne)