Przypominamy, że deklaracje kontynuacji udziału w zajęciach MDK w roku szkolnym 2022/2023 aktualnych uczestników zajęć przyjmowane będą w terminie od 13.05.2022 do 26.05.2022!

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

II Miejski Konkurs Plastyczny WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież miasta Świętochłowice do udziału w drugiej już edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego "Wiosna, wiosna, ach to Ty" pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice Daniela Begera.

Poniżej regulamin konkursu, natomiast karta zgłoszenia do pobrania (wraz z regulaminem) znajduje się na dole strony.

 


REGULAMIN KONKURSU 


1. Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach im. Wł. Broniewskiego, przy współpracy z Miejskim Zarządem Oświaty w Świętochłowicach.

 

2. Cele konkursu:

 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kreatywności i wyobraźni twórczej,
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody,
 • popularyzowanie umiejętności pracy w różnych technikach plastycznych,
 • promowanie dziecięcych talentów,
 • kształtowanie postaw proekologicznych.

 

3. Temat konkursu:

Tematem konkursu jest wykonanie pracy o tematyce wiosennej, zainspirowanej budzącą się do życia przyrodą.

 

4. Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży miasta Świętochłowice.

 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • prace konkursowe należy wykonać na papierze w maksymalnym formacie 50x70 w dowolnej technice plastycznej: rysunek, malarstwo, grafika, collage, itp. ( prosimy nie przysyłać prac wyklejanych bibułą, watą, zapałkami, plasteliną, liśćmi oraz produktami takimi jak kasza, ryż, itp.).
 • każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną,
 • do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia,
 • na odwrocie każdej pracy należy wpisać lub przykleić metryczkę, zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę i adres placówki delegującej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

 

6. Kryteria oceny:

 • dla zwycięzców konkursu przewidywane są nagrody,
 • Jury powołane przez Organizatorów dokona oceny prac, biorąc pod uwagę: zgodność tematu pracy z tematem konkursu, walory estetyczne, jakość wykonanej pracy, oryginalność podejścia do tematu.
 • prace oceniane będą w następujących kategoriach:

I – dzieci 5 – 6 lat

II – dzieci 7 – 10 lat

III – dzieci 11 – 14 lat

IV – młodzież szkół ponadpodstawowych

 

7. Zasady udziału w konkursie:

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestników i Opiekunów Klauzuli RODO placówki MDK dostępnej na stronie internetowej www.mdksw.pl oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu Konkursu.

 

8. Miejsce i termin nadsyłania prac:

Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać lub doręczyć osobiście do dnia 25 kwietnia 2022 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Harcerska 1

41-600 Świętochłowice

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY

Decyduje data dostarczenia do placówki.

 

9. Informacje dodatkowe:

 • Organizatorzy przewidują wernisaż i wystawę wybranych prac,
 • ogłoszenie wyników nastąpi 29 kwietnia 2022 r.
 • wyniki zostaną umieszczone na stronie mdksw.pl. oraz Facebook-u.
 • otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród odbędzie się 6 maja 2022 r. w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Harcerska 1 w Świętochłowicach. Informacje o wynikach i wernisażu zostaną umieszczone na Facebook-u.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.
 • sprawy nieujęte w treści Regulaminu rozstrzygać będą Organizatorzy.

 

10. Kontakt:

Informacji na temat konkursu udziela Koordynator Konkursu:

Joanna Szewczyk

od poniedziałku do piątku w godz. 17:00-18:00

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach, ul. Harcerska 1,

tel.: 32 770 00 71

e-mail: sekretariat@mdksw.pl

e-mail: j.szewczyk@mdksw.pl

Data dodania: 2022-03-01 15:17:22
Data edycji: 2022-04-04 01:08:00
Ilość wyświetleń: 297

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook