Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Informacja o wolnych miejscach w kołach 2021/2022

Świętochłowice, dnia 14.01.2022 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w POSTĘPOWANIU   B I E Ż Ą C Y M

na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2021/2022 na następujące Koła zajęć:


L.p.

Koło:

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

Przebieg rekrutacji

1

Tańczące Brzdące

(dzieci
w wieku 5-6 lat)

gr. A

 1 

Kolejność zgłoszeń

gr. B

 1 

2

Muzykujące Brzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

2

Kolejność zgłoszeń

3

EKObrzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

7

Kolejność zgłoszeń

4

Taneczne

młodsza
(dzieci od 7-10 lat)

gr. B

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

Starsza
(młodzież od 11 lat)

6

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

5

Zespół taneczny APLAUZ

(dzieci i młodzież od 10 lat)

10

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

6

Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(dzieci od 10 lat)

6

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

7

Plastyczne

młodsza
(dzieci w wieku 7-11 lat)

3

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza
(młodzież od 12 lat)

4

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

8

 Ceramika

młodsza
(dzieci i młodzież 9-13 lat)

3

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza
(młodzież od 14 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

9

Wokalne

starsza
(młodzież od 13 lat)

8

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

10

Zespół MELOMANIACY

(młodzież od 13 lat)

9

Kolejność zgłoszeń

11

Dobre Nutki

(dzieci w wieku od 8-13 lat)

9

Kolejność zgłoszeń

12

Instrumentalne - skrzypce

(dzieci od 5 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

13

Instrumentalne - pianino

(dzieci i młodzież od 7 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

14

Zespół skrzypcowy KAJNOLINO     

(młodzież od 13 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

15

Zespół fletowy FANTAZJA

(dzieci i młodzież od 9 lat)

5

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

16

Origami

(dzieci w wieku 7-12 lat)

5

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

17

Modelarskie

(dzieci od 10 lat)

7

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

18

Gier planszowych

starsza
(dzieci i młodzież od 10 lat)

9

Kolejność zgłoszeń

19

Młody przyrodnik

młodsza

(dzieci w wieku 7-9 lat)

5

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza

(dzieci i młodzież od 10 lat)

6

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

20

Młodszaki w teatrze PORFIRION

(dzieci w wieku 7-9 lat)

4

Kolejność zgłoszeń

21

Teatralne GŻEGŻÓŁKA

(dzieci i młodzież od 10 lat)

4

Kolejność zgłoszeń

22

Teatralne ZIELONA GĘŚ

(dzieci i młodzież od 10 lat)

 1 

Kolejność zgłoszeń

23

Warsztat młodego aktora MEWA

 (młodzież od 15 lat)

5

Kolejność zgłoszeń

24

Zespół wokalny LEMADO

(dzieci i młodzież oz 7 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

 

Szanowni Rodzice, Mili Uczniowie,
Powyżej przedstawiamy aktualizację wykazu wolnych miejsc. Niniejszym startuje postępowanie bieżące rekrutacji na zajęcia MDK w roku szkolnym 2021/2022.

Osoby chcące zapisać się na zajęcia wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia w roku szk. 2021/2022, a następnie:

a) jeżeli w Kole obowiązuje kolejność zgłoszeń – należy dokonać telefonicznego zgłoszenia, a następnie przyjść na najbliższe zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć Koła oraz przynieść:

 1. wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia MDK w roku szk. 2021/2022,
 2. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – udział dziecka w zajęciach MDK, w przypadku pełnoletniego kandydata - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć,
 3. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć MDK lub Deklaracja o odbieraniu dziecka z zajęć – wraz z koniecznymi załącznikami

i uczeń dołącza do zajęć – do limitu wolnych miejsc. Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie
w zakładce Rekrutacja na zajęcia à Dokumenty do pobrania.

 

b) jeżeli w Kole obowiązuje procedura badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych - Uczeń przychodzi do MDK w dniu i o godzinie dyżuru Nauczyciela Koła, przynosi ze sobą wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA i Nauczyciel przeprowadza z Uczniem badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych, kwalifikujące do zajęć Koła. Spośród kandydatów, którzy otrzymają minimalną ilość punktów uprawniających do przyjęcia, przyjmowane będą osoby od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc.  Kryteria oceny kandydata dostępne są w zakładce Rekrutacja na zajęcia. Po potwierdzeniu u Nauczyciela informacji o przyjęciu do Koła zajęć, uczeń przychodzi na najbliższe zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć Koła, przynosząc ze sobą pozostałe dokumenty, tj.:

 1. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – udział dziecka w zajęciach MDK, w przypadku pełnoletniego kandydata - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć,
 2. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć MDK lub Deklaracja o odbieraniu dziecka z zajęć – wraz z koniecznymi załącznikami.

Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie w zakładce Rekrutacja na zajęcia --> Dokumenty do pobrania.

 

Plan dyżurów Nauczycieli:

ŚRODA:
- Zespół skrzypcowy, Koło instrumentalne – skrzypce, Zespół wokalny LEMADO; godz. 18:30 - nauczyciel prowadzący: Agnieszka Miłek

- Koło plastyczne; Koło ceramika; godz. 18:05 – nauczyciel prowadzący: Joanna Szewczyk

CZWARTEK:

- Koło instrumentalne – pianino; godz. 17:15 – nauczyciel prowadzący: Adam Krzyż

- Koło wokalne; godz. 18:30 – nauczyciel prowadzący: Agnieszka Rusinowska

 

PIĄTEK:

- Koło taneczne; Zespół taneczny APLAUZ; Formacja taneczna CHEERLEADERKI; godz.17:30 – nauczyciel prowadzący: Emilia Korż

- Koło orgiami; Koło modelarskie; Koło Młody Przyrodnik; godz. 18:15 – nauczyciel prowadzący: Wojciech Przetacznik

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

Świętochłowice, dnia 22.11.2021 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w POSTĘPOWANIU   B I E Ż Ą C Y M

na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2021/2022 na następujące Koła zajęć:


L.p.

Koło:

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

Przebieg rekrutacji

1

Kreatywne Brzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

2

Kolejność zgłoszeń

2

Tańczące Brzdące

(dzieci
w wieku 5-6 lat)

gr. A

2

Kolejność zgłoszeń

gr. B

2

3

Muzykujące Brzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

2

Kolejność zgłoszeń

4

EKObrzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

7

Kolejność zgłoszeń

5

Taneczne

młodsza
(dzieci od 7-10 lat)

gr. B

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

Starsza
(młodzież od 11 lat)

7

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

6

Zespół taneczny APLAUZ

(dzieci i młodzież od 10 lat)

10

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

7

Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(dzieci od 10 lat)

6

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

8

Plastyczne

młodsza
(dzieci w wieku 7-11 lat)

3

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza
(młodzież od 12 lat)

4

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

9

 Ceramika

młodsza
(dzieci i młodzież 9-13 lat)

3

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza
(młodzież od 14 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

10

Wokalne

starsza
(młodzież od 13 lat)

9

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

11

Zespół MELOMANIACY

(młodzież od 13 lat)

9

Kolejność zgłoszeń

12

Dobre Nutki

(dzieci w wieku od 8-13 lat)

9

Kolejność zgłoszeń

13

Zespół skrzypcowy KAJNOLINO     

(młodzież od 13 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

14

Zespół fletowy FANTAZJA

(dzieci i młodzież od 9 lat)

5

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

15

Origami

(dzieci w wieku 7-12 lat)

5

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

16

Modelarskie

(dzieci od 10 lat)

7

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

17

Gier planszowych

starsza
(dzieci i młodzież od 10 lat)

9

Kolejność zgłoszeń

18

Młody przyrodnik

młodsza

(dzieci w wieku 7-9 lat)

5

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza

(dzieci i młodzież od 10 lat)

6

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

19

Młodszaki w teatrze PORFIRION

(dzieci w wieku 7-9 lat)

6

Kolejność zgłoszeń

20

Teatralne GŻEGŻÓŁKA

(dzieci i młodzież od 10 lat)

4

Kolejność zgłoszeń

21

Teatralne ZIELONA GĘŚ

(dzieci i młodzież od 10 lat)

1

Kolejność zgłoszeń

22

Warsztat młodego aktora MEWA

 (młodzież od 15 lat)

5

Kolejność zgłoszeń

 

 

Szanowni Rodzice, Mili Uczniowie,

Powyżej przedstawiamy aktualizację wykazu wolnych miejsc. Niniejszym startuje postępowanie bieżące rekrutacji na zajęcia MDK w roku szkolnym 2021/2022.
 

Osoby chcące zapisać się na zajęcia wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia w roku szk. 2021/2022, a następnie:

a) jeżeli w Kole obowiązuje kolejność zgłoszeń – należy dokonać telefonicznego zgłoszenia, a następnie przyjść na najbliższe zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć Koła oraz przynieść:

 1. wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia MDK w roku szk. 2021/2022,
 2. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – udział dziecka w zajęciach MDK, w przypadku pełnoletniego kandydata - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć,
 3. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć MDK lub Deklaracja o odbieraniu dziecka z zajęć – wraz z koniecznymi załącznikami

i uczeń dołącza do zajęć – do limitu wolnych miejsc. Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie w zakładce Rekrutacja na zajęcia --> Dokumenty do pobrania.

 

b) jeżeli w Kole obowiązuje procedura badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych - Uczeń przychodzi do MDK w dniu i o godzinie dyżuru Nauczyciela Koła, przynosi ze sobą wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA i Nauczyciel przeprowadza z Uczniem badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych, kwalifikujące do zajęć Koła. Spośród kandydatów, którzy otrzymają minimalną ilość punktów uprawniających do przyjęcia, przyjmowane będą osoby od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc. Kryteria oceny kandydata dostępne są w zakładce Rekrutacja na zajęcia. Po potwierdzeniu u Nauczyciela informacji o przyjęciu do Koła zajęć, uczeń przychodzi na najbliższe zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć Koła, przynosząc ze sobą pozostałe dokumenty, tj.:

 1. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – udział dziecka w zajęciach MDK, w przypadku pełnoletniego kandydata - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć,
 2. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć MDK lub Deklaracja o odbieraniu dziecka z zajęć – wraz z koniecznymi załącznikami.

Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie w zakładce Rekrutacja na zajęcia --> Dokumenty do pobrania.

 

Plan dyżurów Nauczycieli:

ŚRODA:
- Zespół skrzypcowy; godz. 18:30 - nauczyciel prowadzący: Agnieszka Miłek

- Koło plastyczne; Koło ceramika; godz. 18:05 – nauczyciel prowadzący: Joanna Szewczyk

 

CZWARTEK:

- Koło wokalne; godz. 18:30 – nauczyciel prowadzący: Agnieszka Rusinowska

 

PIĄTEK:

- Koło taneczne; Zespół taneczny APLAUZ; Formacja taneczna CHEERLEADERKI; godz.17:30 – nauczyciel prowadzący: Emilia Korż

- Koło orgiami; Koło modelarskie; Koło Młody Przyrodnik; godz. 18:15 – nauczyciel prowadzący: Wojciech Przetacznik

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Świętochłowice, dnia 05.10.2021 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w POSTĘPOWANIU   B I E Ż Ą C Y M

na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2021/2022 na następujące Koła zajęć:


L.p.

Koło:

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

Przebieg rekrutacji

1

Tańczące Brzdące

(dzieci
w wieku 5-6 lat)

gr. A

 4  
 1 

Kolejność zgłoszeń

2

Muzykujące Brzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

5

Kolejnośc zgłoszeń

3

EKObrzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

8

Kolejność zgłoszeń

4

Taneczne

młodsza
(dzieci od 7-10 lat)

gr. B

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

Starsza
(młodzież od 11 lat)

8

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

5

Zespół taneczny APLAUZ

(dzieci i młodzież od 10 lat)

10

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

6

Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(dzieci od 10 lat)

6

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

7

Plastyczne

starsza
(młodzież od 12 lat)

3

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

8

 Ceramika

starsza
(młodzież od 14 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

9

Wokalne

starsza
(młodzież od 13 lat)

11

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

10

Zespół MELOMANIACY

(młodzież od 13 lat)

9

Kolejność zgłoszeń

11

Dobre Nutki

(dzieci w wieku od 8-13 lat)

10

Kolejność zgłoszeń

12

Zespół skrzypcowy KAJNOLINO     

(młodzież od 13 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

13

Zespół fletowy FANTAZJA

(dzieci i młodzież od 9 lat)

6

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

14

Origami

(dzieci w wieku 7-12 lat)

8

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

15

Modelarskie

(dzieci od 10 lat)

7

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

16

Gier planszowych

młodsza

(dzieci w wieku 7-9 lat)

1

Kolejność zgłoszeń

starsza
(dzieci i młodzież od 10 lat)

10

Kolejność zgłoszeń

17

Młody przyrodnik

młodsza

(dzieci w wieku 7-9 lat)

8

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza

(dzieci i młodzież od 10 lat)

6

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

18

Młodszaki w teatrze PORFIRION

(dzieci w wieku 7-9 lat)

6

Kolejność zgłoszeń

19

Teatralne GŻEGŻÓŁKA

(dzieci i młodzież od 10 lat)

6

Kolejność zgłoszeń

20

Teatralne ZIELONA GĘŚ

(dzieci i młodzież od 10 lat)

3

Kolejność zgłoszeń

21

Warsztat młodego aktora MEWA

 (młodzież od 15 lat)

7

Kolejność zgłoszeń

 

 

 

Szanowni Rodzice, Mili Uczniowie,

Powyżej przedstawiamy aktualizację wykazu wolnych miejsc na zajęcia MDK w roku szkolnym 2021/2022.

 

Osoby chcące zapisać się na zajęcia wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia w roku szk. 2021/2022, a następnie:


a) jeżeli w Kole obowiązuje kolejność zgłoszeń – należy dokonać telefonicznego zgłoszenia, a następnie przyjść na najbliższe zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć Koła oraz przynieść:

 1. wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia MDK w roku szk. 2021/2022,
 2. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – udział dziecka w zajęciach MDK, w przypadku pełnoletniego kandydata - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć,
 3. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć MDK lub Deklaracja o odbieraniu dziecka z zajęć – wraz z koniecznymi załącznikami

i uczeń dołącza do zajęć – do limitu wolnych miejsc. Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie w zakładce Rekrutacja na zajęcia --> Dokumenty do pobrania.

 

b) jeżeli w Kole obowiązuje procedura badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych - Uczeń przychodzi do MDK w dniu i o godzinie dyżuru Nauczyciela Koła, przynosi ze sobą wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA i Nauczyciel przeprowadza z Uczniem badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych, kwalifikujące do zajęć Koła. Spośród kandydatów, którzy otrzymają minimalną ilość punktów uprawniających do przyjęcia, przyjmowane będą osoby od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc. Kryteria oceny kandydata dostępne są w zakładce Rekrutacja na zajęcia. Po potwierdzeniu u Nauczyciela informacji o przyjęciu do Koła zajęć, uczeń przychodzi na najbliższe zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć Koła, przynosząc ze sobą pozostałe dokumenty, tj.:

 1. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – udział dziecka w zajęciach MDK, w przypadku pełnoletniego kandydata - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć,
 2. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć MDK lub Deklaracja o odbieraniu dziecka z zajęć – wraz z koniecznymi załącznikami.

Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie w zakładce Rekrutacja na zajęcia --> Dokumenty do pobrania.

 

Plan dyżurów Nauczycieli:

ŚRODA:
- Zespół wokalny LEMADO; Zespół skrzypcowy; godz. 18:30 - nauczyciel prowadzący: Agnieszka Miłek

- Koło plastyczne; Koło ceramika; godz. 18:05 – nauczyciel prowadzący: Joanna Szewczyk

 

CZWARTEK:

- Koło instrumentalne – pianino; godz. 18:00 – nauczyciel prowadzący: Adam Krzyż

- Koło wokalne; godz. 18:30 – nauczyciel prowadzący: Agnieszka Rusinowska

 

PIĄTEK:

- Koło taneczne; Zespół taneczny APLAUZ; Formacja taneczna CHEERLEADERKI; godz.17:30 – nauczyciel prowadzący: Emilia Korż

- Koło orgiami; Koło modelarskie; Koło Młody Przyrodnik; godz. 18:15 – nauczyciel prowadzący: Wojciech Przetacznik       

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Świętochłowice, dnia 28.09.2021 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w POSTĘPOWANIU   B I E Ż Ą C Y M

na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2021/2022 na następujące Koła zajęć:


L.p.

Koło:

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

Przebieg rekrutacji

1

Kreatywne Brzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

 2 

Kolejność zgłoszeń

2

Tańczące Brzdące

(dzieci
w wieku 5-6 lat)

gr. A

8

Kolejność zgłoszeń

gr. B

 4 

3

EKObrzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

7

Kolejność zgłoszeń

4

Taneczne

młodsza
(dzieci od 7-10 lat)

gr. A

 3 

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

gr. B

2

Starsza
(młodzież od 11 lat)

9

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

5

Zespół taneczny APLAUZ

(dzieci i młodzież od 10 lat)

10

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

6

Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(dzieci od 10 lat)

6

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

7

Plastyczne

starsza
(młodzież od 12 lat)

3

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

8

 Ceramika

starsza
(młodzież od 14 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

9

Akademia Kreatywności

starsza
(dzieci w wieku 10-16 lat)

 2 

KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

10

Wokalne

starsza
(młodzież od 13 lat)

11

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

11

Zespół wokalny LEMADO

(dzieci od 7 lat)

 1 

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

12

Instrumentalne – pianino

(dzieci od 7 lat)

 2 

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

13

Zespół skrzypcowy KAJNOLINO     

(młodzież od 13 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

14

Origami

(dzieci w wieku 7-12 lat)

8

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

15

Modelarskie

(dzieci od 10 lat)

7

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

16

Gier planszowych

młodsza

(dzieci w wieku 7-9 lat)

3

Kolejność zgłoszeń

starsza
(dzieci i młodzież od 10 lat)

10

Kolejność zgłoszeń

17

Młody przyrodnik

młodsza

(dzieci w wieku 7-9 lat)

8

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza

(dzieci i młodzież od 10 lat)

6

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

18

Młodszaki w teatrze PORFIRION

(dzieci w wieku 7-9 lat)

6

Kolejność zgłoszeń

19

Teatralne GŻEGŻÓŁKA

(dzieci i młodzież od 10 lat)

6

Kolejność zgłoszeń

20

Teatralne ZIELONA GĘŚ

(dzieci i młodzież od 10 lat)

3

Kolejność zgłoszeń

21

Warsztat młodego aktora MEWA

 (młodzież od 15 lat)

7

Kolejność zgłoszeń

 

 

 

Szanowni Rodzice, Mili Uczniowie,

Powyżej przedstawiamy aktualizację wykazu wolnych miejsc. Niniejszym startuje postępowanie bieżące rekrutacji na zajęcia MDK w roku szkolnym 2021/2022.

 

Osoby chcące zapisać się na zajęcia wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia w roku szk. 2021/2022, a następnie:

 
a) jeżeli w Kole obowiązuje kolejność zgłoszeń – należy dokonać telefonicznego zgłoszenia, a następnie przyjść na najbliższe zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć Koła oraz przynieść:

 1. wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia MDK w roku szk. 2021/2022,
 2. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – udział dziecka w zajęciach MDK, w przypadku pełnoletniego kandydata - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć,
 3. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć MDK lub Deklaracja o odbieraniu dziecka z zajęć – wraz z koniecznymi załącznikami

i uczeń dołącza do zajęć – do limitu wolnych miejsc. Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie w zakładce Rekrutacja na zajęcia --> Dokumenty do pobrania.


b) jeżeli w Kole obowiązuje procedura badaniauzdolnień i predyspozycji kierunkowych - Uczeń przychodzi do MDK w dniu i o godzinie dyżuru Nauczyciela Koła, przynosi ze sobą wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA i Nauczyciel przeprowadza z Uczniem badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych, kwalifikujące do zajęć Koła. Spośród kandydatów, którzy otrzymają minimalną ilość punktów uprawniających do przyjęcia, przyjmowane będą osoby od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc. Kryteria oceny kandydata dostępne  są w zakładce Rekrutacja na zajęcia -->  Badanie uzdolnień i predyspozycji Kandydata. Po potwierdzeniu u Nauczyciela informacji o przyjęciu do Koła zajęć, uczeń przychodzi na najbliższe zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć Koła, przynosząc ze sobą pozostałe dokumenty, tj.:

 1. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – udział dziecka w zajęciach MDK, w przypadku pełnoletniego kandydata - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć,
 2. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć MDK lub Deklaracja o odbieraniu dziecka z zajęć – wraz z koniecznymi załącznikami.

Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie w zakładce Rekrutacja na zajęcia --> Dokumenty do pobrania.

 

Plan dyżurów Nauczycieli:

ŚRODA:
- Zespół wokalny LEMADO; Zespół skrzypcowy; godz. 18:30 - nauczyciel prowadzący: Agnieszka Miłek

- Koło plastyczne; Koło ceramika; godz. 18:05 – nauczyciel prowadzący: Joanna Szewczyk

 

CZWARTEK:

- Koło instrumentalne – pianino; godz. 18:00 – nauczyciel prowadzący: Adam Krzyż

- Koło wokalne; godz. 18:30 – nauczyciel prowadzący: Agnieszka Rusinowska

 

PIĄTEK:

- Koło taneczne; Zespół taneczny APLAUZ; Formacja taneczna CHEERLEADERKI; godz.17:30 – nauczyciel prowadzący: Emilia Korż

- Koło orgiami; Koło modelarskie; Koło Młody Przyrodnik; godz. 18:15 – nauczyciel prowadzący: Wojciech Przetacznik

Data dodania: 2021-09-28 23:12:59
Data edycji: 2022-01-25 12:57:28
Ilość wyświetleń: 994

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook