Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Informacja o wolnych miejscach w kołach 2022/2023

Świętochłowice, dnia 28.11.2022 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w POSTĘPOWANIU   B I E Ż Ą C Y M

na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2022/2023 na następujące Koła zajęć:L.p.

Koło:

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

Przebieg rekrutacji

1

Tańczące Brzdące

(dzieci
w wieku 5-6 lat)

gr. A

1

Kolejność zgłoszeń

gr. B

1

2

Kreatywne Brządce

(dzieci w wieku 5-6 lat)

 1  

Kolejność zgłoszeń

3

Muzykujące Brzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

3

Kolejność zgłoszeń

4

EKObrzdące

(dzieci w wieku 5-6 lat)

3

Kolejność zgłoszeń

5

Taneczne

Młodsza
(dzieci w wieku
7-10 lat)

gr. B

5

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

Starsza
(młodzież od 11 lat)

5

6

Zespół taneczny APLAUZ

(dzieci i młodzież od 10 lat)

14

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

7

Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(dzieci od 10 lat)

14

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

8

Plastyczne

młodsza
(dzieci w wieku 7-11 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza
(młodzież od 12 lat)

3

9

Akademia Kreatywności

starsza
(młodzież w wieku 10-16 lat)

 1  

Kolejność zgłoszeń

10

 Ceramika

młodsza
(dzieci i młodzież 9-13 lat)

3

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

starsza
(młodzież od 14 lat)

2

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

11

Wokalne

starsza
(młodzież od 13 lat)

6

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

12

Zespół COLORATO   NOWOŚĆ!

(dzieci w wieku od 7-12 lat)

10

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

13

Zespół MELOMANIACY

(młodzież od 13 lat)

9

Kolejność zgłoszeń

14

Dobre Nutki

(dzieci w wieku od 8-13 lat)

11

Kolejność zgłoszeń

15

Instrumentalne - gitara

(dzieci i młodzież od 7 lat)

5

Kolejność zgłoszeń

16

Zespół skrzypcowy KAJNOLINO     

(młodzież od 13 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

17

Zespół fletowy FANTAZJA

(dzieci i młodzież od 7 lat)

7

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

18

Origami

(dzieci w wieku 7-12 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

19

Modelarskie

(dzieci od 10 lat)

7

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

20

Gier planszowych

starsza
(dzieci i młodzież
od 10 lat)

7

Kolejność zgłoszeń

21

Młody przyrodnik

starsza

(dzieci i młodzież
od 10 lat)

1

Badanie uzdolnień
i predyspozycji kierunkowych

22

Młodszaki w teatrze PORFIRION

(dzieci w wieku 7-9 lat)

5

Kolejność zgłoszeń

23

Teatralne GŻEGŻÓŁKA

(dzieci i młodzież
od 10 lat)

9

Kolejność zgłoszeń

24

Warsztat młodego aktora MEWA

 (młodzież od 15 lat)

4

Kolejność zgłoszeń

 


Szanowni Rodzice, Mili Uczniowie,

Powyżej przedstawiamy  aktualizację wykazu wolnych miejsc w postępowaniu bieżącym rekrutacji na zajęcia MDK w roku szkolnym 2022/2023.

 

Osoby chcące zapisać się na zajęcia wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia w roku szk. 2022/2023, a następnie:

 a) jeżeli w Kole obowiązuje kolejność zgłoszeń (informacja taka znajduje się w tabeli powyżej) – należy dokonać telefonicznego zgłoszenia w terminie 01.12-07.12.2022, a następnie przyjść na najbliższe zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć Koła oraz przynieść (bez poniższych dokumentów uczestnik nie przystąpi do zajęć):

  1. wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia MDK w roku szk. 2022/2023,
  2. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – udział dziecka w zajęciach MDK, w przypadku pełnoletniego kandydata - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć,
  3. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć MDK lub Deklaracja o odbieraniu dziecka z zajęć – wraz z koniecznymi załącznikami

i uczeń dołącza do zajęć – do limitu wolnych miejsc. Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie w zakładce Rekrutacja na zajęcia --> Dokumenty do pobrania.

 


b) jeżeli w Kole obowiązuje procedura badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych (informacja taka znajduje się w tabeli powyżej) Rekrutacja jest prowadzona w pierwszym tygodniu miesiąca, tj. od 01.12-07.12.2022. Uczeń przychodzi do MDK w dniu i o godzinie dyżuru Nauczyciela Koła (tabela poniżej), przynosi ze sobą wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA i Nauczyciel przeprowadza z Uczniem badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych, kwalifikujące do zajęć Koła.

Spośród kandydatów, którzy otrzymają minimalną ilość punktów uprawniających do przyjęcia, przyjmowane będą osoby od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc.

Kryteria oceny kandydata dostępne są w zakładce Rekrutacja na zajęcia. Po potwierdzeniu u Nauczyciela informacji o przyjęciu do Koła zajęć, uczeń przychodzi na najbliższe zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć Koła, przynosząc ze sobą pozostałe dokumenty (bez poniższych dokumentów uczestnik nie przystąpi do zajęć), tj.:

  1. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – udział dziecka w zajęciach MDK, w przypadku pełnoletniego kandydata - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć,
  2. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć MDK lub Deklaracja o odbieraniu dziecka z zajęć – wraz z koniecznymi załącznikami.

Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie w zakładce Rekrutacja na zajęcia --> Dokumenty do pobrania.

 

OFERTA zajęć MDK w roku szkolnym 2022/2023

 

Harmonogram zajęć MDK w roku szkolnym 2022/2023

 

Kryteria oceny Kandydata

 

Dokumenty do pobrania

 


Plan dyżurów Nauczycieli – zawsze w pierwszym tygodniu miesiąca:

 

Dzień tygodnia

Koło zajęć

Godzina dyżuru nauczyciela

Nauczyciel prowadzący Koło

pierwszy PONIEDZIAŁEK
miesiąca:

Koło wokalne

18:00

Agnieszka Rusinowska

Zespół fletowy FANTAZJA

18:00

Aleksandra Kania-Gajda

pierwszy WTOREK
miesiąca:

Zespół skrzypcowy KAJNOLINO

15:10

Agnieszka Miłek

pierwsza ŚRODA
miesiąca:

Zespół COLORATO

19:05

Weronika Sowińska

pierwszy PIĄTEK
miesiąca:

Koło taneczne
Zespół taneczny APLAUZ
Formacja taneczna CHEERLEADERKI

17:35

Emilia Korż

Koło modelarskie;

Koło Młody Przyrodnik

18:20

Wojciech Przetacznik

Koło plastyczne;

Koło ceramika

18:20

Joanna Szewczyk

Data dodania: 2022-09-29 21:19:41
Data edycji: 2022-12-01 15:35:03
Ilość wyświetleń: 1035

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook