Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wystartowało postępowanie bieżące rekrutacji na zajęcia MDK w roku szkolnym 2021/2022!

Wystartowało postępowanie bieżące rekrutacji na zajęcia MDK w roku szkolnym 2021/2022!

Szanowni Państwo,

informujemy, że wystartowała rekrutacja w postępowaniu bieżącym na zajęcia MDK w roku szkolnym 2021/2022. Zaktualizowany wykaz wolnych miejsc dostępny jest w zakładce Rektutacja na zajęcia --> Informacja o wolnych miejscach w Kołach 2021/2022.  

Osoby chcące zapisać się na zajęcia wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia w roku szk. 2021/2022, a następnie:

 
a) jeżeli w Kole obowiązuje kolejność zgłoszeń – należy dokonać telefonicznego zgłoszenia, a następnie przyjść na najbliższe zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć Koła oraz przynieść:

  1. wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na zajęcia MDK w roku szk. 2021/2022,
  2. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – udział dziecka w zajęciach MDK, w przypadku pełnoletniego kandydata - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć,
  3. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć MDK lub Deklaracja o odbieraniu dziecka z zajęć – wraz z koniecznymi załącznikami

i uczeń dołącza do zajęć – do limitu wolnych miejsc. Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie w zakładce Rekrutacja na zajęcia --> Dokumenty do pobrania.


b) jeżeli w Kole obowiązuje procedura badaniauzdolnień i predyspozycji kierunkowych - Uczeń przychodzi do MDK w dniu i o godzinie dyżuru Nauczyciela Koła, przynosi ze sobą wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA i Nauczyciel przeprowadza z Uczniem badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych, kwalifikujące do zajęć Koła. Spośród kandydatów, którzy otrzymają minimalną ilość punktów uprawniających do przyjęcia, przyjmowane będą osoby od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc. Kryteria oceny kandydata dostępne  są w zakładce Rekrutacja na zajęcia -->  Badanie uzdolnień i predyspozycji Kandydata. Po potwierdzeniu u Nauczyciela informacji o przyjęciu do Koła zajęć, uczeń przychodzi na najbliższe zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć Koła, przynosząc ze sobą pozostałe dokumenty, tj.:

  1. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – udział dziecka w zajęciach MDK, w przypadku pełnoletniego kandydata - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć,
  2. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć MDK lub Deklaracja o odbieraniu dziecka z zajęć – wraz z koniecznymi załącznikami.

Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie w zakładce Rekrutacja na zajęcia --> Dokumenty do pobrania.

 

W SKRÓCIE:

 

Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że spotkamy sie we wrześniu na zajęciach! 

Data dodania: 2021-09-28 23:41:36
Data edycji: 2021-09-29 02:50:11
Ilość wyświetleń: 355

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook