Aktualności

Potwierdzenie udziału w zajęciach Koła tanecznego - grupa przedszkolna

Rodzice dzieci zapisanych na zajęcia taneczne do grupy przedszkolnej (najmłodszej) proszeni są do dnia 11.10 b.r. o informację w sprawie uczestnictwa ich dzieci w zajęciach. W przeciwnym wypadku na miejsce osoby zapisanej, a nie uczestniczącej w zajęciach, będzie wpisane dziecko z listy rezerwowej.

                                                                                                                             - mgr Dominika Kostrzewa


 

C A S T I N G do ZESPOŁU TANECZNEGO!

W dniu 26.09.2013 r. (czwartek) o godzinie 15:50 w pracowni tanecznej w MDK odbędzie się  c a s t i n g  do ZESPOŁU TANECZNEGO. Wszystkich zainteresowanych (ze Szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) wzięciem udziału w castingu prosimy o przygotowanie krótkiego pokazu do przyniesionego na nośniku USB lub płycie CD nagrania.

Serdecznie zapraszam.
                                                                                                                       - mgr Dominika Kostrzewa 
 


 

I N F O R M A C J A

Szanowni Państwo, informujemy, że wszelkie informacje dotyczące zajęć znajdują się w MENU w zakładce ZAJĘCIA. Znajdą tam Państwo informacje na temat O F E R T Y    Z A J Ę Ć  MDK czy H A R M O N O G R A M U    Z A J Ę Ć   MDK. Na bieżąco dodawane jest też i n f o   o   o d w o ł a n y c h   z a j ę c i a c h   oraz o   b r a k u   w o l n y c h   m i e j s c   n a   d a n e   k o ł o.  Znajdą tam także Państwo Kartę zgłoszenia na zajęcia.

Prosimy o regularne zaglądanie na stronkę MDK, zwłaszcza do zakładki ZAJĘCIA.
 


PODSUMOWANIE przesłuchań do Koła wokalnego

W castingu do Koła wokalnego, który odbył się we wtorek, 10.09.2013 w MDK, wzięło udział w sumie 7 osób: 4 osoby do grupy młodszej i 3 osoby do grupy starszej. W każdej grupie wolne były po dwa miejsca. W wyniku przesłuchań i na podstawie ocen dwuosobowej komisji (w składzie -  Aleksandra Kania i Agnieszka Miłek), do Koła wokalnego zakwalifikowały się następujące 4 osoby:

Mała estrada - GRUPA MŁODSZA:
Laskowska Wiktoria
Piechaczek Karolina

Mała Estrada - GRUPA STARSZA:
Stencel Oliwia
Woszczyńska Aneta

Gratulujemy! Proszę wymienione osoby o zgłoszenie się w tym tygodniu do p. A. Miłek w celu ustalenia planu zajęć. Pozostałe osoby automatycznie znalazły sie na liście rezerwowej. W razie zwolnienia się miejsca w Kole w ciągu semestru będziemy się z nimi kontaktować pod wskazanym w karcie zgłoszenia nr telefonu (dlatego ważne jest aby był on zawsze aktualny).

Informujemy, że jeśli zaistnieje taka potrzeba, kolejny casting do Koła wokalnego przeprowadzimy na początku drugiego semestru. Informacji o tym można szukać na naszej stronie w styczniu 2014r.

Na ten moment lista uczestników koła jest zamknięta.

                                                                                                                             - mgr Agnieszka Miłek


 

Aktualizacja harmonogramu zajęć

Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanym harmonogramem zajęć, który znajduje się w zakładce ZAJĘCIA.