Aktualności

Spotkania opłatkowe Koła plastycznego

Zapraszam na spotkania opłatkowe grupy plastyczne:

- 18.12 (wtorek) godzina 16:00 - grupa przedszkolna

- 19.12 (środa) godzina 16:00 - grupa młodsza (Szkoła podstawowa)

- 20.12 (czwartek) godzina 16:00 - grupa decoupage

- 21.12 (piątek) godzina 16:00 - grupa starsza (Szkoły gimnazjalne i podangimnazjalne)

                                                     - mgr Krystyna Fischer, nauczyciel prowadzący koło plastyczne
 Informacja dot. zajęć Koła "Artystyczna Akademia Skrzata"

Informuję, że we wtorek, 27.11.2012 r. o godzinie 17:30 w sali nr 4 odbędzie się zebranie rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia Koła: „Koła Artystyczna Akademia Skrzata”. Na zebraniu zostanie omówiony m. in. nowy harmonogram zajęć oraz nastąpi przydział dzieci do grup wg nowego harmonogramu.

                                                           - mgr Karolina Maciejowska, nauczyciel prowadzący zajęcia
 JARMARK ŚWIĄTECZNY

Młodzieżowy Dom Kultury
zaprasza
na JARMARK ŚWIĄTECZNY do Krakowa
oraz do PARKU ŚW. MIKOŁAJA w Zatorze!

Plakat

  1. Zapisy przyjmowane są wyłącznie osobiście w sekretariacie MDK. Przy zapisie należy uiścić opłatę, podać imię i nazwisko uczestnika wycieczki, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer PESEL, numer tel. kontaktowego oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem wycieczki;
  2. Od NIEPEŁNOLETNICH uczestników wycieczki wymagana jest zgoda rodzica na udział w wyjeździe:

    - jeśli opiekunem jest rodzic, zobowiązany jest do  wypełnienia stosownego oświadczenia (dostępnego tutaj),
    - jeśli opiekunem jest inna pełnoletnia osoba, rodzic zobowiązany jest wypełnić zgodę na udział dziecka w wycieczce (dostępna tutaj) oraz oświadczenie (dostępne tutaj); 
     
  3. Dzieci do lat 10 uczestniczą w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej;
  4. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem wycieczki (dostępny tutaj).
 

Informacja dot. zajęć Koła informatycznego

We wtorek 16 października uczestnicy koła informatycznego wybierają się do kina na film "Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa". Zgodę na wyjazd (przekazaną uczestnikom Koła w dniu 10.10.2012 r.) należy dostarczyć do piątku 12 października do MDK-u oraz pokryć koszt z góry (20,40 zł). Jednocześnie informuję, że normalne zajęcia koła informatycznego w tym tygodniu (w środę 17 października) się nie odbędą. Szczegółowych informacji udziela nauczyciel.

                                                       - Adrian Gałązka, nauczyciel prowadzący Koło informatyczne
 Ważne informacje w zakładce ZAJĘCIA!

Zachęcamy wszystkich do zapoznawania się na bieżąco z informacjami znajdującymi się w zakładce ZAJĘCIA, gdzie umieszczane jest najświeższe info dotyczące ODWOŁANYCH ZAJĘĆ czy BRAKU WOLNYCH MIEJSC NA ZAJĘCIA. W zakładce ZAJĘCIA znajduje się też aktualny HARMONOGRAM oraz OFERTA ZAJĘĆ MDK

SPRAWDŹ TERAZ ZAKŁADKĘ ZAJĘCIA!