Aktualności

JARMARK ŚWIĄTECZNY

Młodzieżowy Dom Kultury
zaprasza
na JARMARK ŚWIĄTECZNY do Krakowa
oraz do PARKU ŚW. MIKOŁAJA w Zatorze!

Plakat

  1. Zapisy przyjmowane są wyłącznie osobiście w sekretariacie MDK. Przy zapisie należy uiścić opłatę, podać imię i nazwisko uczestnika wycieczki, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer PESEL, numer tel. kontaktowego oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem wycieczki;
  2. Od NIEPEŁNOLETNICH uczestników wycieczki wymagana jest zgoda rodzica na udział w wyjeździe:

    - jeśli opiekunem jest rodzic, zobowiązany jest do  wypełnienia stosownego oświadczenia (dostępnego tutaj),
    - jeśli opiekunem jest inna pełnoletnia osoba, rodzic zobowiązany jest wypełnić zgodę na udział dziecka w wycieczce (dostępna tutaj) oraz oświadczenie (dostępne tutaj); 
     
  3. Dzieci do lat 10 uczestniczą w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej;
  4. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem wycieczki (dostępny tutaj).
 

Informacja dot. zajęć Koła informatycznego

We wtorek 16 października uczestnicy koła informatycznego wybierają się do kina na film "Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa". Zgodę na wyjazd (przekazaną uczestnikom Koła w dniu 10.10.2012 r.) należy dostarczyć do piątku 12 października do MDK-u oraz pokryć koszt z góry (20,40 zł). Jednocześnie informuję, że normalne zajęcia koła informatycznego w tym tygodniu (w środę 17 października) się nie odbędą. Szczegółowych informacji udziela nauczyciel.

                                                       - Adrian Gałązka, nauczyciel prowadzący Koło informatyczne
 Ważne informacje w zakładce ZAJĘCIA!

Zachęcamy wszystkich do zapoznawania się na bieżąco z informacjami znajdującymi się w zakładce ZAJĘCIA, gdzie umieszczane jest najświeższe info dotyczące ODWOŁANYCH ZAJĘĆ czy BRAKU WOLNYCH MIEJSC NA ZAJĘCIA. W zakładce ZAJĘCIA znajduje się też aktualny HARMONOGRAM oraz OFERTA ZAJĘĆ MDK

SPRAWDŹ TERAZ ZAKŁADKĘ ZAJĘCIA!


 

Są jeszcze wolne miejsca!

Zapraszamy serdecznie uczniów i ich rodziców do zapoznawania się z ofertą zajęć MDK.

Informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce zajęcia podajemy aktualne informacje na temat naszej oferty zajęć, harmonogramu spotkań a także informacje o  braku wolnych miejsc.

Szczególnie prosimy o śledzenie strony,  rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia - w podzakładce zajęcia odwołane informujemy o bieżących zmianach.  

I Plener Malarski Przedszkolaków „BARWY JESIENI” pod patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice

Reprezentacje świętochłowickich przedszkoli spotkają się 04.10.2012 r. w godzinach 10:00 – 12:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach na I Plenerze Malarskim Przedszkolaków.

W trakcie trwania imprezy dzieci będą miały okazję zapoznać się, wykonać pracę i bawić się
w towarzystwie swoich rówieśników z innych miejskich placówek. Mając do dyspozycji farby, pędzle, brystol, kredę przedszkolaki będą wykonywały indywidualne oraz zbiorowe prace na temat „BARWY JESIENI”. Nie zabraknie także zabawy przy muzyce oraz słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci i ich opiekunów. Dla każdego z uczestników będzie przygotowany pamiątkowy znaczek, natomiast każde przedszkole otrzyma na pamiątkę zdjęcia oraz krótki reportaż o imprezie na płycie CD.
Impreza organizowana jest pod patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice.