Aktualności

Rekrutacja w postępowaniu uzupełniającym na zajęcia MDK w roku szk. 2018/2019 - wykaz kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Szanowni Państwo, poniżej podajemy wykaz kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia na zajęcia MDK w rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019.

Zasady naboru uczestników zajęć MDK w Świętochłowicach w roku szkolnym 2018/2019 dostępne są tutaj:  http://mdksw.pl/759-zasady-naboru-na-zaj%C4%99cia-mdk-w-roku-szkolnym-2018-2019.html

 

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA MDK W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
POSTĘPOWANIE PUZUPEŁNIAJĄCE

WYKAZ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA

 

Koło plastyczne – gr. przedszkolna

zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat

Lista kandydatów:

 1. Cierlica Pola
 2. Szymura Kornelia
 3. Walska Amelia
 4. Gwóźdź Marta
 5. Szaton Maksymilian
 6. Wręczycki Ignacy

- zakwalifikowanych do uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło plastyczne – gr. starsza

zajęcia dla dzieci w wieku od 12 lat

Lista kandydatów:

 1. Bochenek Maja

- zakwalifikowanych do uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło Akademia Kreatywności – gr. starsza

zajęcia dla dzieci w wieku 10-14 lat

Lista kandydatów:

 1. Yerofieieva Diana
 2. Korolczuk Wiktoria

- zakwalifikowanych do uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło Akademia Kreatywności – ceramika – gr. młodsza

zajęcia dla dzieci w wieku 10-13 lat

Lista kandydatów:

 1. Bochenek Maja

- zakwalifikowanych do uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło taneczne – gr. przedszkolna

zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat

Lista kandydatów:

 1. Cierlica Pola
 2. Szymura Kornelia
 3. Boldt Hanna
 4. Klyszcz Monika
 5. Nowakowska Zuzanna
 6. Gołąbek Emilia

- zakwalifikowanych do uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło taneczne – gr. młodsza I

zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat

Lista kandydatów:

 1. Grycner Wiktoria
 2. Stalka Natalia
 3. Taraska Weronika

- zakwalifikowanych do uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło taneczne – gr. młodsza II

zajęcia dla dzieci w wieku 10-12 lat

Lista kandydatów:

 1. Yerofieieva Diana

- zakwalifikowanych do uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza

zajęcia dla dzieci w wieku 10-13 lat

Lista kandydatów:

 1. Sadłowska Oliwia
 2. Yerofiejeva Diana

- zakwalifikowanych do uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Formacja taneczna CHEERLEADERKI

zajęcia dla dzieci w wieku od 10 lat

Lista kandydatów:

 1. Yerofiejeva Diana

- zakwalifikowanych do uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło instrumentalne – gitara

zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów:

 1. Stalka Natalia
 2. Sala Natalia
 3. Knas Emilia
 4. Mozgol Szymon
 5. Krufczyk Laura

- zakwalifikowanych do uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło instrumentalne – flet

zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów:

 1. Mozgol Matylda

- zakwalifikowanych do uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło instrumentalno-wokalne – gr. młodsza

zajęcia dla dzieci w wieku od 7-12 lat

Lista kandydatów:

 1. Taraska  Weronika
 2. Yerofieieva  Diana
 3. Gładych Paulina

- zakwalifikowanych do uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło modelarskie – gr. młodsza – ORIGAMI

zajęcia dla dzieci w wieku od 7-9 lat

Lista kandydatów:

 1. Mozgol Szymon
 2. Mozgol Matylda

- zakwalifikowanych do uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło modelarskie – gr. starsza

zajęcia dla dzieci w wieku od 7-9 lat

Lista kandydatów:

 1. Yerofieiewa  Diana

- zakwalifikowanych do uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

 

WYKAZ KANDYDATÓW
NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA ZAJĘCIA MDK
W ROKU SZK. 2018/2019

 

kandydaci niezakwalifikowani

L.P.

Nazwisko
i Imię kandydata

Uwagi

1

Yerofieiewa  Diana

Koło plastyczne – gr. młodsza – rekrutacja na to Koło zajęciowe nie była prowadzona

2

Korolczuk Kinga

Koło plastyczne – gr. przedszkolna kandydatka nie kwalifikuje się ze względu na wiek

3

Stalka Natalia

Koło Akademia Kreatywności – gr. młodsza - rekrutacja na to Koło zajęciowe nie była prowadzona

 
Rekrutacja na zajęcia MDK w roku szkolnym 2018/2019 - postępowanie uzupełniające: badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych - W Y N I K I

Szanowni Państwo, poniżej podajemy wyniki badań uzdolnień i predyspozycji kierunkowych:

                                                              

                                                              REKRUTACJA NA ZAJĘCIA MDK                                      29.08.2018 r.
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH – W Y N I K I

 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło taneczne – gr. przedszkolna 
Przeprowadzone w dniu 27.08.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Cierlica Pola
2. Szymura Kornelia
3. Boldt Hanna
4. Klyszcz Maria
5. Nowakowska Zuzanna
6. Gołąbek Emilia

--------------------  

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło taneczne – gr. młodsza I 
Przeprowadzone w dniu 27.08.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Stalka Natalia
2. Taraska Weronika

--------------------

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło taneczne – gr. młodsza II
Przeprowadzone w dniu 27.08.2018
Osoby przyjęte do Koła:
Brak

 

 -------------------- 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza
Przeprowadzone w dniu 27.08.2018
Osoby przyjęte do Zespołu:
1. Sadłowska Oliwia

--------------------

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Formacja taneczna CHEERLEADERKI 
Przeprowadzone w dniu 27.08.2018
Osoby przyjęte do Formacji:
Brak

-------------------- 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło instrumentalne – gitara  
Przeprowadzone w dniu 28.08.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Stalka Natalia
2. Sala Natalia
3. Knas Emilia
4. Mozgol Szymon
5. Krufczyk Laura

 --------------------

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło plastyczne – gr. przedszkolna 
Przeprowadzone w dniu 27.08.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Cierlica Pola
2. Szymura Kornelia
3. Walaska Amelia
4. Gwóźdź Marta
5. Szaton Maksymilian
6. Wręczycki Ignacy

-------------------- 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło plastyczne – gr. starsza   
Przeprowadzone w dniu 27.08.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Bochenek Maja

-------------------- 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło „Akademia Kreatywności” – gr. starsza
Przeprowadzone w dniu 27.08.2018
Osoby przyjęte do Koła:
Brak

-------------------- 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło „Akademia Kreatywności” – CERAMIKA – gr. młodsza 
Przeprowadzone w dniu 27.08.2018
Osoby przyjęte do Koła:
Brak

-------------------- 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło instrumentalno-wokalne – gr. młodsza 
Przeprowadzone w dniu 28.08.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Taraska Weronika
2. Gładych Paulina 

 --------------------

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło instrumentalne – flet  
Przeprowadzone w dniu 28.08.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Mozgol Matylda

--------------------

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło modelarskie – gr. młodsza - ORIGAMI 
Przeprowadzone w dniu 27.08.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Mozgol Szymon
2. Mozgol Matylda

--------------------

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło modelarskie – gr. starsza 
Przeprowadzone w dniu 27.08.2018
Osoby przyjęte do Koła:
Brak

 


                                                                   

Rekrutacja w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 - badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

Szanowni Państwo, poniżej podajemy terminy badań uzdolnień i predyspozycji kierunkowych oraz kryteria oceny kandydata:

Zasady naboru uczestników zajęć MDK w Świętochłowicach w roku szkolnym 2018/2019 dostępne są tutaj:  http://mdksw.pl/759-zasady-naboru-na-zaj%C4%99cia-mdk-w-roku-szkolnym-2018-2019.html

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W YC H
Koło plastyczne - gr. przedszkolna
27.08.2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00
Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- umiejętność pracy w grupie.

Zadaniem kandydata będzie wykonanie pracy plastycznej, na zadany temat. Należy ze sobą przynieść farby plakatowe, pędzle oraz kartkę z bloku technicznego w formacie A-4.
Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 10/15 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W YC H
Koło plastyczne - gr. starsza
 
27.08.2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00
Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- świadome wykorzystywanie technik w określonych zadaniach.
- umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów przedmiotów.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie wykonanie pracy malarskiej z natury. Czas wykonania pracy max. 45 min. Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle. Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań plastyką.
Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 (jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1- 5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/35 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H
Koło Akademia Kreatywności - gr. starsza
27.08.2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00
Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- umiejętność myślenia przestrzennego.
- cierpliwość i dokładność w wykonywaniu zadań.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie samodzielne wykonanie pracy malarskiej z natury. Czas trwania pracy max. 45 min. Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle. Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań sztuką, plastyką, ulubionych malarzy. Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 ( jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.
Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/35 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło Akademia Kreatywności - CERAMIKA - gr. młodsza
27.08.2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00
Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się prostymi przyborami rzeźbiarskimi.
- umiejętność obserwacji przestrzennej oraz tworzenia w bryle.
- umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów przedmiotów.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydatów będzie wykonanie kompozycji przestrzennej w glinie, plastelinie lub terakocie na zadany temat. Czas przeznaczony na wykonanie pracy: 45 min. Przeprowadzona będzie również  rozmowa na temat zainteresowań plastycznych kandydata oraz znajomości technik plastycznych. Należy ze sobą zabrać: plastelinę, glinę lub terakotę, narzędzia do pracy w wymienionych materiałach oraz kilka wykonanych przez siebie prac w różnych technikach plastycznych.
Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/30 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło instrumentalno-wokalne – gr. młodsza
28.08.2018 r. (wtorek), godz. 17:00
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne - gr. przedszkolna
27.08.2018 r. (poniedziałek), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

Część warsztatowa:
Warsztaty będą obejmowały przede wszystkim proste gry taneczno-ruchowe, ćwiczenia rozciągające, rozluźniające i koncentrujące uwagę.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
1) tempo uczenia się
2) koordynacja ruchowa
3) poczucie rytmu

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 11/15 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne - gr. młodsza I
Koło taneczne - gr. młodsza II
27.08.2018 r. (poniedziałek), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) wyraz sceniczny
4) poczucie rytmu
5) oryginalność i pomysłowość.

Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD
Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Na zajęcia przyjmowani bedą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 22/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

----------------B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza
27.08.2018 r. (poniedziałek), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

I ETAP:
Kandydat  prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
-  choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 22/25 pkt.

W badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

 II ETAP - część warsztatowa
Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- tempo uczenia się
- technika tańca i elementów akrobatycznych
- poczucie rytmu 

 Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do zespołu przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 34/40 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata

-------------------


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Formacja taneczna CHEERLEADERKI
27.08.2018 r. (poniedziałek), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

I ETAP:
Kandydat prezentuje fragment choreografii
 - czas trwania: max. 1,5 minuty
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- akrobatyka
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 25/30pkt.
W badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

II ETAP - część warsztatowa
Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- tempo uczenia się
- technika tańca i elementów akrobatycznych
- poczucie rytmu 

Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do formacji przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 37/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło instrumentalne - gitara 
28.08.2018 r. (wtorek), godz. 16:00
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu
- słuch muzyczny i pamięć
- predyspozycje manualne

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 3 punktów na karcie ocen przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

--------------------B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło instrumentalne - flet 
28.08.2018 r. (wtorek), godz. 16:30
Kryteria oceny kandydata:
-
słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- predyspozycje manualne

Maksymalnie można uzyskać 45 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

--------------------


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło modelarskie - gr. młodsza ORIGAMI 
Koło modelarskie - gr. starsza 

27.08.2018 r. (poniedziałek), godz. 15:30
Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat wykonuje samodzielnie prosty model (sześcian o boku 10 cm) - czas trwania: max. 15 min.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 pkt. na karcie oceny przy każdym z kryteriów:
- zdolności manualne
- koordynacja ruchowa
- dokładność wykonania
- przestrzeganie zasad BHP w pracy modelarskiej (ostre narzędzia, kleje itp.)

Na salę kandydaci wchodzą jednocześnie, bez opiekunów.
Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 10/20 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

--------------------

 


 

 

Nabór w postępowaniu uzupełniającym na zajęcia MDK w roku szk. 2018/2019

 

Świętochłowice, 13.08.2018 r.Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w postępowaniu   u z u p e ł n i a j ą c y m
na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2018 / 2019

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ
WOLNYCH MIEJSC

1  

  Plastyczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

7

starsza
(młodzież od 12 lat)

1

2  

  Akademia Kreatywności

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

3

3  

  Akademia Kreatywności - ceramika

młodsza
(dzieci w wieku 10-13 lat)

8

starsza
(młodzież od 14 lat)

6

4  

  Taneczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

4

młodsza I
(dzieci w wieku 7-9 lat)

6

młodsza II
(dzieci w wieku 10-12 lat)

5

starsza
(młodzież od 12 lat)

4

5  

  Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-13 lat)

2

starsza
(młodzież od 14 lat)

7

6  

  Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 10 lat)

6

7  

  Instrumentalno-wokalne

młodsza
(dzieci w wieku 7-12 lat)

6

starsza
(młodzież od 13 lat)

12

8  

  Teatralne

(dzieci w wieku 10-14 lat)

5

9  

  Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 15 lat)

14

10  

  Instrumentalne – gitara

(dzieci od 7 lat)

15

11  

  Instrumentalne – flet

(dzieci od 7 lat)

3

12  

  Zespół fletowy

(Dzieci w wieku 7-14 lat)

3

13  

  Modelarskie

młodsza – ORIGAMI
(dzieci w wieku 7-9 lat)

6

starsza
(dzieci od 10 lat)

8


         
Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór w postępowaniu uzupełniającym na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2018/2019.

Przypominamy, że w związku z Reformą Oświaty oraz wynikającymi z niej zmianami Prawa Oświatowego, elementem naboru na wszystkie Koła, bez względu na ilość zgłoszonych kandydatów, jest badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych przeprowadzone przez Komisję rekrutacyjną. Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na zajęcia.

          Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDK w terminie 13.08-24.08.2018 r. W procedurze naborowej biorą udział tylko kompletne karty zgłoszenia (uzupełnione wszystkie wymagane pola, wraz z ewentualnymi załącznikami. Karty z wykazanymi kryteriami, ale bez załączników potwierdzających te kryteria, są niekompletne).

          Szczegółowe informacje, tj. terminy i godziny spotkań z Komisją rekrutacyjną oraz kryteria oceny kandydata zostaną umieszczone wkrótce. Karta zgłoszenia dostępna jest w sekretariacie MDK.

Zasady naboru uczestników zajęć MDK w Świętochłowicach w roku szkolnym 2018/2019 dostępne są tutaj:  http://mdksw.pl/759-zasady-naboru-na-zaj%C4%99cia-mdk-w-roku-szkolnym-2018-2019.html

 


Utrudniony dojazd/dojscie do MDK

Szanowni Państwo, informujemy, że dojazd/dojście do MDK jest możliwy przez bramę wjazdową od ulicy Sikorskiego. Utrudnione jest wejście od frontu do budynku, dlatego też zachęcamy do korzystania z wejścia (przez salę nr 4) zlokalizowanego na wprost bramy wjazdowej, przy pierwszym podjeździe dla osób niepełnosprawnych.