Aktualności

Rekrutacja na zajęcia MDK w roku szk. 2018/2019 - postępowanie podstawowe: badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych - WYNIKI

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA MDK
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
POSTĘPOWANIE PODSTAWOWE
 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH – W Y N I K I

  

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło taneczne – gr. przedszkolna 
Przeprowadzone w dniu 19.06.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Maślak Emilia
2. Seemann Selena

 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło taneczne – gr. młodsza I 
Przeprowadzone w dniu 19.06.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Fischer Jennifer
2. Jojko Nicola
3. Detmer Martyna

 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło taneczne – gr. młodsza II
Przeprowadzone w dniu 19.06.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Garcarczyk Natalia
2. Majer Wiktoria

 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza
Przeprowadzone w dniu 19.06.2018
Osoby przyjęte do Zespołu:
1. Dylong Judyta
2. Jeleń Weronika
3. Kędziora Martyna
4. Musioł Alicja
5. Wendzik Maciej

 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Formacja taneczna CHEERLEADERKI 
Przeprowadzone w dniu 19.06.2018
Osoby przyjęte do Formacji:
1. Krzyścik Małgorzata

 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło teatralne 
Przeprowadzone w dniu 19.06.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Wieczorek Julia

 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło instrumentalne – gitara  
Przeprowadzone w dniu 19.06.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Adamczyk Oliwia
2. Gawenda Filip
3. Garcarczyk Natalia
4. Reguła Seweryn
 

 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło plastyczne – gr. przedszkolna 
Przeprowadzone w dniu 19.06.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Seemann Selena

  

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło plastyczne – gr. młodsza 
Przeprowadzone w dniu 19.06.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Sega Zuzanna
2. Krzyścik Maria

 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło plastyczne – gr. starsza   
Przeprowadzone w dniu 20.06.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Wieczorek Julia
2. Dziadak Julia

 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło „Akademia Kreatywności” – gr. młodsza 
Przeprowadzone w dniu 19.06.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Chrobok Liliana
2. Krzyścik Maria
3. Jojko Nicola

 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło „Akademia Kreatywności” – gr. starsza
Przeprowadzone w dniu 19.06.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Wieczorek Julia

 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło „Akademia Kreatywności” – CERAMIKA – gr. młodsza 
Przeprowadzone w dniu 19.06.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Bohn Wiktor

 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło instrumentalne – skrzypce  
Przeprowadzone w dniu 20.06.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Matlok Patrycja
2. Sładkowska Justyna

 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło instrumentalno-wokalne – gr. młodsza 
Przeprowadzone w dniu 20.06.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Gawenda Jadwiga
2. Kępczyńska Zuzanna
3. Jojko Nicola

 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło instrumentalno-wokalne – gr. starsza 
Przeprowadzone w dniu 20.06.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Duda Kinga
2. Duka Agnieszka
3. Ocylok Wioletta
4. Socha Sandra
 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło instrumentalne – flet  
Przeprowadzone w dniu 20.06.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Wieczorek Julia
2. Dziadak Radosław
3. Niemczyk Róża
4. Szafranek Zuzanna
5. Przybylska Katarzyna
6. Chycki Piotr

 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Zespół artystyczny MELOMANIACY 
Przeprowadzone w dniu 20.06.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Duda Kinga

 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło instrumentalne – pianino 
Przeprowadzone w dniu 20.06.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Wieczorek Julia
2. Dusza Wiktoria
3. Ocylok Wioletta
4. Sega Zuzanna
5. Krzyścik Małgorzata
6. Krzyścik Marta
7. Przybylska Katarzyna
8. Chycki Piotr
9. Sowik Marta
10. Święty Amelia

 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło modelarskie – gr. młodsza - ORIGAMI  
Przeprowadzone w dniu 20.06.2018
Osoby przyjęte do Koła:
1. Korolczuk Kinga

 
LATO 2018 w MDK

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach zaprasza dzieci i młodzież na dopołudniowe zajęcia warsztatowe, które będą odbywały się podczas wakacji. Od poniedziałku do piątku w godzinach między 10:00 a 13:00 będą organizowane zajęcia w dwóch grupach wiekowych: młodsza - dla dzieci w wieku od (skończonych) lat 5 do ukończenia IV klasy Szkoły podstawowej oraz starsza, skupiająca młodzież od V kl. Szkoły Podstawowej, młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ofercie są m. in. zajęcia plastyczne, taneczne, kulinarne, wokalno-teatralne, wokalne czy instrumentalne (konieczne przyniesienie ze sobą własnej gitary). Ponadto planowana jest organizacja „WYCIECZEK NIESPODZIANEK”.

Zapisy na zajęcia prowadzone będą osobiście w sekretariacie MDK w dniach 18.06–29.06.2018 r. w godzinach od 9:00–18:30  Warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest dostarczenie do dnia 29.06.2018 r. wypełnionej deklaracji/zgody rodzica (druk takiej deklaracji dostępny jest w sekretariacie MDK). Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły znajdują się w zakładce: zajęcia --> zajęcia w czasie ferii/wakacji

 
Rekrutacja w postępowaniu podstawowym w roku szkolnym 2018/2019 - badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

Szanowni państwo, poniżej podajemy terminy badań uzdolnień i predyspozycji kierunkowych:

Zasady naboru uczestników zajęć MDK w Świętochłowicach w roku szkolnym 2018/2019 dostępne są tutaj:  http://mdksw.pl/759-zasady-naboru-na-zaj%C4%99cia-mdk-w-roku-szkolnym-2018-2019.html

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło instrumentalne - gitara 
19.06.2018 r. (wtorek), godz. 16:30
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu
- słuch muzyczny i pamięć
- predyspozycje manualne

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło plastyczne - gr. przedszkolna
Koło plastyczne - gr. młodsza
Koło plastyczne - gr. starsza 
19.06.2018 r. (wtorek), godz. 16:15-17:00
Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- świadome wykorzystywanie technik w   określonych zadaniach.
- umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów przedmiotów.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie wykonanie pracy malarskiej z natury.

Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle,

Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań plastyką.

Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 (jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło Akademia Kreatywności - gr. młodsza
Koło Akademia Kreatywności - gr. starsza
19.06.2018 r. (wtorek), godz. 16:15-17:00
Kryteria oceny kandydata:

 - umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- umiejętność myślenia przestrzennego.
- cierpliwość i dokładność w wykonywaniu zadań.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

 Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie, wykonanie pracy malarskiej z natury.

 Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle,

Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań sztuką, plastyką, ulubionych malarzy.

Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 ( jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.

------------------


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło Akademia Kreatywności - CERAMIKA - gr. młodsza
Koło Akademia Kreatywności - CERAMIKA - gr. starsza
19.06.2018 r. (wtorek), godz. 16:15-17:00
Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się prostymi przyborami rzeźbiarskimi.
- umiejętność obserwacji przestrzennej oraz tworzenia w bryle.
- świadome wykorzystywanie techniki w określonym zadaniu.
- umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów przedmiotów.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydatów będzie wykonanie kompozycji przestrzennej w glinie, plastelinie lub terakocie na zadany temat.

Przeprowadzona będzie również rozmowa na temat zainteresowań plastycznych kandydata oraz znajomości technik plastycznych.

Należy ze sobą zabrać: plastelinę, glinę lub terakotę, narzędzia do pracy w wymienionych materiałach oraz kilka wykonanych przez siebie prac w różnych technikach plastycznych.

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło teatralne
19.06.2018 r. (wtorek), godz. 17:00
Kryteria oceny kandydata:

- poprawność wymowy (0-5 pkt)
- warunki głosowe (0-5pkt.)
- ruch sceniczny (0-5pkt.)
- interpretacja wcześniej przygotowanego tekstu (wiersz lub dowolny fragment tekstu) (0-10 pkt.)
- wykonanie ćwiczenia aktorskiego na zadany temat (0-10pkt.)
- kreatywność, spontaniczność (0-5pkt.)

Kandydat zostanie przyjęty na zajęcia Koła Teatralnego jeśli uzyska min. 25/40 pkt.

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne - gr. przedszkolna
19.06.2018 r. (wtorek), godz. 17:15
Kryteria oceny kandydata:

Część warsztatowa:

Warsztaty będą obejmowały przede wszystkim proste gry taneczno-ruchowe, ćwiczenia rozciągające, rozluźniające i koncentrujące uwagę.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) tempo uczenia się
2) koordynacja ruchowa
3) poczucie rytmu 

UWAGA! Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Na zajęcia dostaje się uczestnik, który zdobędzie min. 11/15 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne - gr. młodsza I
Koło taneczne - gr. młodsza II
Koło taneczne – gr. starsza
19.06.2018 r. (wtorek), godz. 17:15
Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) wyraz sceniczny
4) poczucie rytmu
5) oryginalność i pomysłowość.

Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

UWAGA! Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Na zajęcia dostaje się uczestnik, który zdobędzie łącznie min. 22/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

 

 

----------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza
Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza
19.06.2018 r. (wtorek), godz. 17:15
Kryteria oceny kandydata:

I ETAP:
Kandydat  prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
-  choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 22/25 pkt.

W castingu mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

 II ETAP - część warsztatowa
Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- tempo uczenia się
- technika tańca i elementów akrobatycznych
- poczucie rytmu 

 Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

UWAGA!
Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do zespołu dostaje się uczestnik, który zdobędzie łącznie min. 34/40 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

 -------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I    K I E R U N K O W Y C H  
Formacja taneczna CHEERLEADERKI
19.06.2018 r. (wtorek), godz. 17:15
Kryteria oceny kandydata:

I ETAP:
Kandydat prezentuje fragment choreografii
 - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- akrobatyka
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 25/30pkt. W castingu mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

II ETAP - część warsztatowa
Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- tempo uczenia się
- technika tańca i elementów akrobatycznych
- poczucie rytmu 

 Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

 UWAGA!
Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do zespołu dostaje się uczestnik, który zdobędzie łącznie min. 37/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło instrumentalno-wokalne – gr. starsza 
Koło instrumentalno-wokalne - gr. młodsza
20.06.2018 r. (środa), godz. 17:00
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół artystyczny MELOMANIACY 
20.06.2018 r. (środa), godz. 18:00
Kryteria oceny kandydata:

- predyspozycje muzyczne
- poczucie rytmu
- słuch muzyczny
- skala głosu
- dykcja
Kandydat wykonuje dowolną piosenkę (można przynieść ze sobą podkład muzyczny na pendrive)

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół fletowy 
20.06.2018 r. (środa), godz. 16:30
Kryteria oceny kandydata:

- predyspozycje muzyczne
- poczucie rytmu
- słuch muzyczny
- znajomość podstaw zapisu nutowego (kandydat potrafi odczytywać nuty na pięciolinii w kluczu wiolinowym od c1 - d2)
Kandydat wykonuje dowolną piosenkę (można przynieść ze sobą podkład muzyczny na pendrive)

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I    K I E R U N K O W Y C H  
Koło instrumentalne - flet 
20.06.2018 (środa), godz. 16:30
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu
- słuch muzyczny i pamięć
- predyspozycje manualne


------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło instrumentalne – skrzypce
20.06.2018 (środa), godz. 17:30

Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu
- słuch muzyczny i pamięć
- predyspozycje manualne

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło instrumentalne - pianino
20.06.2018 (środa), godz. 16:00
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu
- słuch muzyczny i pamięć
- predyspozycje manualne

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło modelarskie - gr. młodsza ORIGAMI 
Koło modelarskie - gr. starsza 

20.06.2018 r. (środa), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat wykonuje samodzielnie prosty model (sześcian o boku 10 cm) - czas trwania: max. 15 min

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 pkt. na karcie oceny przy każdym z kryteriów:

- zdolności manualne
- koordynacja ruchowa
- dokładność wykonania
- przestrzeganie zasad BHP w pracy modelarskiej (ostre narzędzia, kleje itp.)

UWAGA! Na salę kandydaci wchodzą jednocześnie, bez opiekunów.

Na zajęcia dostaje się kandydat, który zdobędzie łącznie min. 20 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


 

 

 

Koncert na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w MDK!

Serdecznie zapraszamy! Smile

 


Nabór na zajęcia MDK w roku szkolnym 2018/2019

Świętochłowice, 05.06.2018 r.


Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza
nabór w postępowaniu podstawowym
na wolne miejsca na zajęcia w roku szkolnym 2018 / 2019

Lp.


Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

1    

Plastyczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

8

młodsza
(dzieci w wieku 7-11lat)

2

starsza
(młodzież od 12 lat)

3

2    

Akademia Kreatywności

młodsza
(dzieci w wieku 7-9 lat)

3

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

4

3    

Akademia Kreatywności - ceramika

młodsza
(dzieci w wieku 10-13 lat)

9

starsza
(młodzież od 14 lat)

6

4    

Taneczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

6

młodsza I
(dzieci w wieku 7-9 lat)

9

młodsza II
(dzieci w wieku 10-12 lat)

8

starsza
(młodzież od 12 lat)

4

5    

Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-13 lat)

7

starsza
(młodzież od 14 lat)

7

6    

Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 10 lat)

7

7    

Instrumentalno-wokalne

młodsza
(dzieci w wieku 7-12 lat)

9

starsza
(młodzież od 13 lat)

16

8    

Teatralne

(dzieci w wieku 10-14 lat)

6

9    

Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 15 lat)

15

10    

Instrumentalne – skrzypce

(dzieci od 7 lat)

2

11    

Instrumentalne – gitara

(dzieci od 7 lat)

19

12    

Instrumentalne – pianino

(dzieci od 7 lat)

10

13    

Instrumentalne – flet

(dzieci od 7 lat)

9

14    

Zespół fletowy

(Dzieci w wieku 7-14 lat)

3

15    

Modelarskie

młodsza – ORIGAMI
(dzieci w wieku 7-9 lat)

7

starsza
(dzieci od 10 lat)

8

Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDK do dnia 15.06.2018 r.  Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje, tj. terminy i godziny spotkań z Komisją rekrutacyjną oraz kryteria oceny kandydata zostaną umieszczone wkrótce.

Karta zgłoszenia dostępna jest w sekretariacie MDK.

Zasady naboru na zajęcia MDK w roku szkolnym dostępne są tutaj: http://mdksw.pl/759-zasady-naboru-na-zaj%C4%99cia-mdk-w-roku-szkolnym-2018-2019.html