Aktualności

Badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych na Koło instrumentalne - gitara

Przypominamy, że w dniu dzisiejszym o godz. 16:45 odbędzie się badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych na Koło instrumentalne - gitara (przełożone z dnia 05.02.2019).

 


Badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych - postępowanie bieżące w roku szk. 2018/2019 - WYNIKI

Szanowni Państwo, poniżej podajemy wyniki badań uzdolnień i predyspozycji kierunkowych:

 

                                                         REKRUTACJA NA ZAJĘCIA MDK                                   11.02.2019 r.
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

POSTĘPOWANIE BIEŻĄCE

 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH – W Y N I K I

 

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło taneczne – gr. przedszkolna 
Przeprowadzone w dniu 06.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Nowak Julia
2. Grzomba Zuzanna
3. Sichma Lena


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło taneczne – gr. młodsza I 
Przeprowadzone w dniu 06.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Nowak Martyna


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło taneczne – gr. młodsza II
Przeprowadzone w dniu 06.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
Brak


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło plastyczne – gr. przedszkolna 
Przeprowadzone w dniu 06.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Suchłabowicz Hanna


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło plastyczne – gr. młodsza   
Przeprowadzone w dniu 06.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Staroń Zuzanna
2. Nowakowska Martyna

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. młodsza
Przeprowadzone w dniu 06.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Korolczuk Kinga
2. Bieniek Małgorzata


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. starsza
Przeprowadzone w dniu 06.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Brych Karolina


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło „Akademia Kreatywności” – CERAMIKA – gr. młodsza 
Przeprowadzone w dniu 06.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Korolczuk Wiktoria
2. Staroń Zuzanna
3. Biszczanik Julia


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło wokalne – gr. młodsza 
Przeprowadzone w dniu 07.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Suchłabowicz Bruno


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło wokalne – gr. starsza 
Przeprowadzone w dniu 07.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Ziętek Natalia


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło instrumentalne – flet  
Przeprowadzone w dniu 07.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Piecyk Paulina


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Zespół artystyczny MELOMANIACY  
Przeprowadzone w dniu 07.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
Brak


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło modelarskie – gr. młodsza - ORIGAMI
Przeprowadzone w dniu 06.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
Brak

 


Badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych - KOŁO INSTRUMENTALNE - GITARA - zmiana terminu

Szanowni Państwo, informujemy, że badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych na KOŁO INSTRUMENTALNE - GITARA nie odbędzie się w dniu 05.02.2019. O aktualnym terminie poinformujemy wkrótce. Zachęcamy do regularnego zaglądania na stronę.

A K T U A L I Z A C J A! - Badanie uzdolnień kierunkowych na Koło instrumentalne - gitara odbędzie się 26.02.2019 r. - godz. 16:35

 


FERIE 2019 w MDK

Szanowni Państwo, przypominamy, że wszelkie informacje na temat realizacji zajęć MDK w czasie FERII (ewentualne zmiany w harmonogramie, info nt. wycieczek niespodzianek) są na bieżąco umieszczane w zakładce: zajęcia, sekcja: zajęcia w czasie ferii/wakacji. Prosimy o regularne zapoznawanie się z dodawanymi informacjami.

 


Rekrutacja w postępowaniu bieżącym na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szk. 2018/2019 - KOMISJE REKRUTACYJNE

Badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych
POSTĘPOWANIE BIEŻĄCE REKRUTACJI
na rok szkolny 2018/2019


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  

Koło instrumentalne - gitara 
05.02.2019 r. (wtorek), godz. 16:
45
Kryteria oceny kandydata:
- poczucie rytmu
- słuch muzyczny i pamięć
- predyspozycje manualne

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 3 punktów na karcie ocen przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W YC H
Koło plastyczne - gr. przedszkolna
06.02.2019 r. (środa), godz. 16:45-17:30
Kryteria oceny kandydata:
- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- umiejętność pracy w grupie.

Zadaniem kandydata będzie wykonanie pracy plastycznej, na zadany temat. Należy ze sobą przynieść farby plakatowe, pędzle oraz kartkę z bloku technicznego w formacie A-4. Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów.
Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 10/15 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W YC H
Koło plastyczne - gr. młodsza
06.02.2019 r. (środa), godz. 16:45-17:30
Kryteria oceny kandydata:
- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- świadome wykorzystywanie technik w określonych zadaniach.
- umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów przedmiotów.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie wykonanie pracy malarskiej z natury. Czas wykonania pracy max. 45 min.
Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle.
Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań plastyką.
Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 (jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1- 5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/35 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H
Koło Akademia Kreatywności - gr. młodsza
Koło Akademia Kreatywności - gr. starsza
06.02.2019 r. (środa), godz. 16:45-17:30
Kryteria oceny kandydata:
- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- umiejętność myślenia przestrzennego.
- cierpliwość i dokładność w wykonywaniu zadań.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

 Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie samodzielne wykonanie pracy malarskiej z natury. Czas trwania pracy max. 45 min.
Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle,
Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań sztuką, plastyką, ulubionych malarzy.
Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 ( jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/35 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło Akademia Kreatywności - CERAMIKA - gr. młodsza
06.02.2019 r. (środa), godz. 16:45-17:30
Kryteria oceny kandydata:
- umiejętne posługiwanie się prostymi przyborami rzeźbiarskimi.
- umiejętność obserwacji przestrzennej oraz tworzenia w bryle.
- umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów przedmiotów.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydatów będzie wykonanie kompozycji przestrzennej w glinie, plastelinie lub terakocie na zadany temat. Czas przeznaczony na wykonanie pracy: 45 min.
Przeprowadzona będzie również  rozmowa na temat zainteresowań plastycznych kandydata oraz znajomości technik plastycznych.
Należy ze sobą zabrać: plastelinę, glinę lub terakotę, narzędzia do pracy w wymienionych materiałach oraz kilka wykonanych przez siebie prac w różnych technikach plastycznych.
Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/30 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne - gr. przedszkolna
06.02.2019 r. (środa), godz. 17:45-18:30
Kryteria oceny kandydata:

Część warsztatowa:
Warsztaty będą obejmowały przede wszystkim proste gry taneczno-ruchowe, ćwiczenia rozciągające, rozluźniające i koncentrujące uwagę.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
1) tempo uczenia się
2) koordynacja ruchowa
3) poczucie rytmu 

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 11/15 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne - gr. młodsza I
Koło taneczne - gr. młodsza II
06.02.2019 r. (środa), godz. 17:45-18:30
Kryteria oceny kandydata:
Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii
 - czas trwania: max. 1,5 minuty
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) wyraz sceniczny
4) poczucie rytmu
5) oryginalność i pomysłowość.

Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 22/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  

Koło modelarskie - gr. młodsza - ORIGAMI 
06.02.2019 r. (środa), godz. 16:00
Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat wykonuje samodzielnie prosty model (sześcian o boku 10 cm) - czas trwania: max. 15 min. Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 pkt. na karcie oceny przy każdym z kryteriów:
- zdolności manualne
- koordynacja ruchowa
- dokładność wykonania
- przestrzeganie zasad BHP w pracy modelarskiej (ostre narzędzia, kleje itp.)

Na salę kandydaci wchodzą jednocześnie, bez opiekunów. Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 10/20 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  

Koło gier planszowych - gr. młodsza 
decyduje kolejność zgłoszeń.B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  

Koło wokalne – gr. młodsza  07.02.2019 r. (czwartek), godz. 17:30
Koło wokalne – gr. starsza  
07.02.2019 r. (czwartek), godz. 17:00

Kryteria oceny kandydata:
- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  

Koło instrumentalne - flet 
07.02.2019 r. (czwartek), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- predyspozycje manualne

Maksymalnie można uzyskać 45 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  

Zespół artystyczny MELOMANIACY 
07.02.2019 r. (czwartek), godz. 18:00
Kryteria oceny kandydata:

- wykonanie utworu i ogólny wyraz artystyczny,
- dykcja
- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
Kandydat wykonuje 1 wybraną przez siebie piosenkę w języku polskim a capella lub z podkładem muzycznym (należy przynieść o ze sobą na pendrive).

Maksymalnie można uzyskać 75 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 45/75 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.