Aktualności

Zapraszamy na KONCERT ŚWIĄTECZNY!

Zapraszamy wszystkich serdecznie! Innocent Innocent Innocent


 

Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór w postępowaniu bieżącym na zajęcia w roku szkolnym 2017/2018

                                                                                                                                                     Świętochłowice, 08.12.2017 r.


Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór na wolne miejsca na zajęcia MDK
w postępowaniu bieżącym


Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

 Taneczne

 młodsza
 (dzieci w wieku 7-12 lat)

   7

 starsza
 (młodzież od 13 lat)

   3

 Plastyczne

 młodsza
 (dzieci w wieku 7-11 lat)

   4

 Akademia Kreatywności

 starsza
 (dzieci w wieku 10-14 lat)

   3

 Akademia Kreatywności - ceramika

 starsza
 (młodzież od 14 lat)

   7

 Teatralne

 (dzieci w wieku 8-14 lat)

   4

 Zespół artystyczny MELOMANIACY

 (młodzież od 15 lat)

   13

 Zespół taneczny APLAUZ

 młodsza
 (dzieci od 10-13 lat)

   3

 starsza
 (młodzież od 14 lat)

   6

 8 

 Formacja taneczna CHEERLEADERKI

 (Dzieci od 10 lat)

   3

 Zespół fletowy

 (Dzieci w wieku 7-14 lat)

   2

10 

 Modelarskie

 młodsza – ORIGAMI
 (dzieci w wieku 7-9 lat)

   3

 starsza
 (dzieci od 10 lat)

   9

 

Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDKPrzypominamy, że w przypadku rekrutacji w postępowaniu bieżącym decyduje kolejność zgłoszeń. Karta zgłoszenia dostępna jest w sekretariacie MDK.


Wyjątek stanowią wskazane poniżej Koła, na które niezależnie od ilości zgłoszonych kandydatów, zostanie przeprowadzone badanie uzdolnień kierunkowych przez Komisję rekrutacyjną:
- Zespół artystyczny MELOMANIACY
- Zespół fletowy
- Zespół taneczny APLAUZ
- Formacja taneczna CHEERLEADERKI

 


Zapraszamy na wieczór muzyczny!

Zapraszamy wszystkich serdecznie!

 


Badania uzdolnień kierunkowych

Przypominamy o BADANIACH UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH:

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza
Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza

23.10.2017 r. (poniedziałek), godz. 18:00

Kryteria oceny kandydata:
I ETAP:
Kandydat  prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 22/25 pkt.

W castingu mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

II ETAP - część warsztatowa
Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- tempo uczenia się
- technika tańca i elementów akrobatycznych
- poczucie rytmu 

 Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

UWAGA! Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do zespołu dostaje się uczestnik, który zdobędzie łącznie min. 34/40 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata

 -----------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Formacja taneczna CHEERLEADERKI
23.10.2017 r. (poniedziałek), godz. 18:00

Kryteria oceny kandydata:
I ETAP:
Kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- akrobatyka
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 25/30pkt. W castingu mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

II ETAP - część warsztatowa
Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- tempo uczenia się
- technika tańca i elementów akrobatycznych
- poczucie rytmu 

 Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

UWAGA! Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do zespołu dostaje się uczestnik, który zdobędzie łącznie min. 37/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.
Nabór na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu bieżacym

 

                                                                                                                                                Świętochłowice, 16.10.2017 r.


Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór na wolne miejsca na zajęcia MDK
w postępowaniu bieżącym 

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

 Taneczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

 2 

 Plastyczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

 2 

starsza
(młodzież od 12 lat)

 1 

 3 

 Akademia Kreatywności

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

3

 Akademia Kreatywności - ceramika

młodsza
(dzieci w wieku 10-13 lat)

 2 

starsza
(młodzież od 14 lat)

 7

 5 

 Wokalne

młodsza
(młodzież od 7-12 lat)

5

starsza
(młodzież od 13 lat)

 2 

 Teatralne

(dzieci w wieku 8-14 lat)

5

 Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 15 lat)

13

 Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-13 lat)

6

starsza
(młodzież od 14 lat)

 8

 Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 10 lat)

4

10 

 Instrumentalne - gitara

(Dzieci od 7 lat)

 1 

11 

 Instrumentalne - flet

(Dzieci od 7 lat)

3

12 

 Zespół fletowy

(Dzieci w wieku 7-14 lat)

4

13 

 Modelarskie

młodsza – ORIGAMI
(dzieci w wieku 7-9 lat)

3

starsza
(dzieci od 10 lat)

9

 

Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDKPrzypominamy, że w przypadku rekrutacji w postępowaniu bieżącym decyduje kolejność zgłoszeń.


Wyjątek stanowią wskazane poniżej Koła, na które niezależnie od ilości zgłoszonych kandydatów, zostanie przeprowadzone badanie uzdolnień kierunkowych przez Komisję rekrutacyjną:
- Zespół artystyczny MELOMANIACY
- Zespół fletowy
- Zespół taneczny APLAUZ
- Formacja taneczna CHEERLEADERKI

 

----------------------------------------------

A K T U A L I Z A C J A:

Informujemy, że na zajęcia Kół:

- instrumentalnego - gitara (16.10.2017)

- wokalnego - gr. starsza (16.10.2017)

- tanecznego - gr. przedszkolna (17.10.2017)

- plastycznego - gr. przedszkolna (18.10.2017)

- plastycznego - gr. starsza (19.10.2017)

- "Akademia Kreatywności" - ceramika - gr. młodsza (23.10.2017)

nie ma już wolnych miejsc.