Aktualności

FORMACJA TANECZNA C H E E R L E A D E R K I - CASTING!

Zapraszamy na casting w dniu 29.03.2017 o godzinie: 16:00 - zgłoszenia prosimy składać do dniu 28.03. do godz. 15:00. Uwaga! Brak zgłoszenia do dniu 28.03. wyklucza możliwość brania udziału w castingu!

 

Kryteria oceny kandydata na zajęcia formacji tanecznej "CHEERLEADERKI" w MDK w roku szkolnym 2016/2017:

ETAP I:

Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) akrobatyka
4) wyraz sceniczny
5) poczucie rytmu
6) oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 25/30pkt. 

W castingu mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób.

Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD


ETAP II - CZĘŚĆ WARSZTATOWA:

Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut. 

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) tempo uczenia się
2) technika tańca i elementów akrobatycznych
3) poczucie rytmu 

Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

UWAGA! 

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata.

Do zespołu dostaje się uczestnik, który zdobędzie łącznie min. 37/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata

Zmiana godzin zajęć Koła instrumentalnego - nauka gry na gitarze

Informujemy o zmianie godzin zajęć Koła instrumentalnego - nauka gry na gitarze, prowadzonych przez p. Elizę Rozwadowską. We wtorki zajęcia odbywać się będą w godzinach 13:30 - 16:30, natomiast w czwartki od 14:30-16:00. Godziny zajęć w poniedziałki nie ulegają zmianie. Zmiana została ujęta w harmonogramie zajęć.

 
Nabór w postępowaniu bieżącym na zajęcia MDK w roku sz. 2016/2017

Świętochłowice, 07.02.2017 r.


Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w postępowaniu bieżącym
na wolne miejsca na zajęcia w roku szkolnym 2016 / 2017

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

 Akademia Skrzata – gr. plastyczna

 (Dzieci w wieku 5-6 lat)

3

 Akademia Skrzata – gr. muzyczna

 (Dzieci w wieku 5-6 lat)

3

 Akademia Kreatywności – gr. starsza
  - gr. rękodzieła

 (Dzieci w wieku 10-12 lat)

2

 Akademia Kreatywności – gr. starsza
  - gr. ceramiki artystycznej

 (Dzieci w wieku 10-12 lat)

2

 Plastyczne

 gr. młodsza
 (Dzieci w wieku 7-11 lat)

3

 gr. starsza
 (Młodzież od 12 lat)

4

 Formacja taneczna CHEERLEADERKI

 (Dzieci od 9 lat)

4

 7 

 Zespół taneczny APLAUZ

 (Dzieci od 9 lat)

1

 Taneczne

 gr. młodsza
 (Dzieci w wieku 7-12 lat)

3

 gr. starsza
 
(Młodzież od 13 lat)

3

 Zespół artystyczny MELOMANIACY

 (Młodzież od 13 lat)

6

10 

 Wokalne

 gr. starsza
 (Młodzież od 13 lat)

11

11 

 Modelarskie

 (Młodzież od 13 lat)

8

12 

 Instrumentalne - nauka gry na gitarze

 (Dzieci od 7 lat)

2

13 

 Instrumentalne - nauka gry na pianinie

 (Dzieci od 7 lat)

1


Karty zgłoszenia (wraz z załącznikami) kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDK. Przypominamy, że w przypadku rekrutacji w postępowaniu  bieżącym decyduje kolejność zgłoszeń.


Wyjątek stanow Formacja taneczna CHEERLEADERKI oraz Zespół taneczny APLAUZ, do których zostanie przeprowadzony casting.

Karty zgłoszenia dostępne będą w sekretariacie MDK.
Zajęcia w czasie FERII - zmiany w harmonogramie

- Informujemy, że w dniu 27.01.2017 r. (piątek), zajęcia taneczne dla grupy młodszej zostały odwołane.

 
Spokojnych Świąt!


Serdeczne życzenia ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,

oraz wszelkiej pomyślności, sukcesów i radości

na każdy dzień w nadchodzącym roku 2017

składają Dyrekcja oraz Pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury.