UWAGA! Wystartowała rekrutacja na zajęcia MDK w roku szkolnym 2024/2025! Obecnych Uczestników zajęć MDK zapraszamy do składania deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach w kolejnym roku szkolnym 2024/2025 - w terminie 22.04-10.05.2024 r. UWAGA!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

II Miejski Konkurs Plastyczny WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice

Gratulujemy Laureatom oraz wszystkim Uczestnikom II Miejskiego Konkursu Plastycznego „Wiosna, wiosna ach to Ty” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice Daniela Begera.

Laureatów wraz z opiekunem/nauczycielem prowadzącym zapraszamy na otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród, które odbędzie się 6 maja 2022 r. o godz. 17:00 w sali tanecznej Młodzieżowego Domu Kultury w Świętochłowicach, przy ul. Harcerskiej 1.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania nauczycielom za pełną zaangażowania pracę z wychowankami i gratulują wspaniałych osiągnięć młodych artystów w naszym konkursie.

 

 

--------------------------------------------------------------

 

 

Świętochłowice, dnia 29.04.2022 r.

 

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA JURY
 II MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „WIOSNA, WIOSNA ACH TO TY”
POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE DANIELA BEGERA


Dnia 29 kwietnia 2022 roku w Młodzieżowym Domu Kultury im. Władysława Broniewskiego w Świętochłowicach odbyło się spotkanie Jury II Miejskiego Konkursu Plastycznego „Wiosna, wiosna, ach to Ty” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice Daniela Begera.
Do konkursu przystąpili uczniowie PM4, PM9, PM11, SP1, SP2, SP4, SP5, SP8, SP17, II LO, Zespół Edukacji Wspomagającej oraz wychowankowie MDK i CKŚ (łączna ilość złożonych prac konkursowych: 170)

 

Jury w następującym składzie:

Przewodnicząca:      
Iga Słupska – artysta plastyk

Członkowie:               
Sławomir Pośpiech – I Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice
Dorota Leszczyńska – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach
Wojciech Przetacznik – pracownik Młodzieżowego Domu Kultury w Świętochłowicach
Alina Wolny – sekretarz – osoba nieoceniająca


Podczas oceny prac konkursowych Jury wzięło pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność tematu pracy z tematem konkursu,
- walory estetyczne,
- jakość wykonanej pracy,
- oryginalność podejścia do tematu.


Po wnikliwej analizie i ocenie prac, Jury przyznało nagrody oraz wyróżnienia w następujących kategoriach:

1.Dzieci 5-6 lat

I NAGRODA:      Antonina Fudala (PM Nr 11)
II NAGRODA:     Hanna Kopiec (PM Nr 11)
III NAGRODA:   Zuzanna Wieczorek (MDK)


Wyróżnienie:   
Alicja Gałuszka (PM Nr 11),
Lena Mróz (PM Nr 11)
Natalia Ciempiel (PM Nr 4)

 

 

 1. Dzieci 7-10 lat

I NAGRODA:      Dawid Kreczmer
II NAGRODA:     Maja Rusek (SP Nr 5)
III NAGRODA:   Lena Sichma (MDK)


Wyróżnienie:   
Natalia Pośpiech (MDK),
Kacper Górecko (SP Nr 5),
Amelia Walska (SP Nr 4),
Klara Otto (SP Nr 4) 1. Dzieci 11-14 lat

I NAGRODA:      Zuzanna Wiklak (SP 17)
II NAGRODA:     Olesia Protsenko (SP Nr 4)
III NAGRODA:   Paulina Gładych (MDK)


Wyróżnienie:   
Lena Rudy (SP Nr 1),
Julia Wawrzynek (SP Nr 5)

 

 

 1. Młodzież powyżej 15 lat

I NAGRODA:      Maja Jakóbczak (MDK)
II NAGRODA:     Julia Pszczółka (CKŚ)
III NAGRODA:   Szymon Richter (CKŚ)


Wyróżnienie:   
Nikola Firla (CKŚ),
Katarzyna Migdoł (CKŚ),
Katarzyna Cichoń (MDK)Gratulujemy Laureatom oraz wszystkim Uczestnikom II Miejskiego Konkursu Plastycznego „Wiosna, wiosna ach to Ty” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice Daniela Begera.

Laureatów wraz z opiekunem/nauczycielem prowadzącym zapraszamy na otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród, które odbędzie się 6 maja 2022 r. o godz. 17:00 w sali tanecznej Młodzieżowego Domu Kultury w Świętochłowicach, przy ul. Harcerskiej 1.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania nauczycielom za pełną zaangażowania pracę z wychowankami i gratulują wspaniałych osiągnięć młodych artystów w naszym konkursie.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

UWAGAII UWAGA!!

Zmianie uległ termin nadsyłania prac. Termin został przedłużony do czwartku, 28.04.2022 r.

 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież miasta Świętochłowice do udziału w drugiej już edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego "Wiosna, wiosna, ach to Ty" pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice Daniela Begera.

Poniżej regulamin konkursu, natomiast karta zgłoszenia do pobrania (wraz z regulaminem) znajduje się na dole strony.

 


REGULAMIN KONKURSU 


1. Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach im. Wł. Broniewskiego, przy współpracy z Miejskim Zarządem Oświaty w Świętochłowicach.

 

2. Cele konkursu:

 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kreatywności i wyobraźni twórczej,
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody,
 • popularyzowanie umiejętności pracy w różnych technikach plastycznych,
 • promowanie dziecięcych talentów,
 • kształtowanie postaw proekologicznych.

 

3. Temat konkursu:

Tematem konkursu jest wykonanie pracy o tematyce wiosennej, zainspirowanej budzącą się do życia przyrodą.

 

4. Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży miasta Świętochłowice.

 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • prace konkursowe należy wykonać na papierze w maksymalnym formacie 50x70 w dowolnej technice plastycznej: rysunek, malarstwo, grafika, collage, itp. ( prosimy nie przysyłać prac wyklejanych bibułą, watą, zapałkami, plasteliną, liśćmi oraz produktami takimi jak kasza, ryż, itp.).
 • każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną,
 • do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia,
 • na odwrocie każdej pracy należy wpisać lub przykleić metryczkę, zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę i adres placówki delegującej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

 

6. Kryteria oceny:

 • dla zwycięzców konkursu przewidywane są nagrody,
 • Jury powołane przez Organizatorów dokona oceny prac, biorąc pod uwagę: zgodność tematu pracy z tematem konkursu, walory estetyczne, jakość wykonanej pracy, oryginalność podejścia do tematu.
 • prace oceniane będą w następujących kategoriach:

I – dzieci 5 – 6 lat

II – dzieci 7 – 10 lat

III – dzieci 11 – 14 lat

IV – młodzież szkół ponadpodstawowych

 

7. Zasady udziału w konkursie:

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestników i Opiekunów Klauzuli RODO placówki MDK dostępnej na stronie internetowej www.mdksw.pl oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu Konkursu.

 

8. Miejsce i termin nadsyłania prac:

Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać lub doręczyć osobiście do dnia 25 kwietnia 2022 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Harcerska 1

41-600 Świętochłowice

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY

Decyduje data dostarczenia do placówki.

 

9. Informacje dodatkowe:

 • Organizatorzy przewidują wernisaż i wystawę wybranych prac,
 • ogłoszenie wyników nastąpi 29 kwietnia 2022 r.
 • wyniki zostaną umieszczone na stronie mdksw.pl. oraz Facebook-u.
 • otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród odbędzie się 6 maja 2022 r. w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Harcerska 1 w Świętochłowicach. Informacje o wynikach i wernisażu zostaną umieszczone na Facebook-u.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.
 • sprawy nieujęte w treści Regulaminu rozstrzygać będą Organizatorzy.

 

10. Kontakt:

Informacji na temat konkursu udziela Koordynator Konkursu:

Joanna Szewczyk

od poniedziałku do piątku w godz. 17:00-18:00

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach, ul. Harcerska 1,

tel.: 32 770 00 71

e-mail: sekretariat@mdksw.pl

e-mail: j.szewczyk@mdksw.pl

Data dodania: 2022-03-30 13:52:47
Data edycji: 2022-05-05 00:35:20
Ilość wyświetleń: 487

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej