UWAGA! Wystartowała rekrutacja na zajęcia MDK w roku szkolnym 2024/2025! Obecnych Uczestników zajęć MDK zapraszamy do składania deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach w kolejnym roku szkolnym 2024/2025 - w terminie 22.04-10.05.2024 r. UWAGA!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

III Miejski Konkurs Plastyczny WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice

III Miejski Konkurs Plastyczny WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice

 

 


W dniu 28.04.2023 r. odbyło się posiedzenie jury konkursu, które przyznało nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach:

 

---------------------------------------------------

 

 

 

 

III MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY

„WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY”

 

POD HONOROWYM PATRONATEM
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE DANIELA BEGERA

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

 1. Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach im. Władysława Broniewskiego, przy współpracy z Miejskim Zarządem Oświaty w Świętochłowicach.

 

 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kreatywności i wyobraźni twórczej,
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody,
 • popularyzowanie umiejętności pracy w różnych technikach plastycznych,
 • promowanie dziecięcych talentów,
 • kształtowanie postaw proekologicznych.

 

 1. Temat konkursu:

Tematem konkursu jest wykonanie pracy o tematyce wiosennej, zainspirowanej budzącą się do życia przyrodą.

 

 1. Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży miasta Świętochłowice.

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • prace konkursowe należy wykonać na papierze w maksymalnym formacie 50x70 w dowolnej technice plastycznej: rysunek, malarstwo, grafika, collage, itp. (prosimy nie przysyłać prac wyklejanych bibułą, watą, zapałkami, plasteliną, liśćmi oraz produktami takimi jak kasza, ryż, itp.).
 • każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną, reprezentującą tylko jedną placówkę (dotyczy osób uczestniczących w zajęciach w 2 lub więcej placówkach kulturalnych i oświatowych w naszym mieście),
 • do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia,
 • na odwrocie każdej pracy należy wpisać lub przykleić metryczkę, zawierającą: tytuł pracy,
 • imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę i adres placówki delegującej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

 

 1. Kryteria oceny:
 • dla zwycięzców konkursu przewidywane są nagrody,
 • Jury powołane przez Organizatorów dokona oceny prac, biorąc pod uwagę: zgodność tematu pracy z tematem konkursu, walory estetyczne, jakość wykonanej pracy, oryginalność podejścia do tematu.
 • prace oceniane będą w następujących kategoriach:

I – dzieci 5 -6 lat

II – dzieci 7 – 10 lat

III – dzieci 11 – 14 lat

IV – młodzież szkół ponadpodstawowych

 

 1. Zasady udziału w konkursie:

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestników i Opiekunów, Klauzuli RODO placówki MDK dostępnej na stronie internetowej www.mdksw.pl oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu Konkursu.

 

 1. Miejsce i termin nadsyłania prac:

Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać lub doręczyć osobiście do dnia 26 kwietnia 2023 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Harcerska 1

41 – 600 Świętochłowice

z dopiskiem: Konkurs plastyczny.

 

Decyduje data dostarczenia do placówki.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 • Organizatorzy przewidują wernisaż i wystawę wybranych prac,
 • ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 kwietnia 2023r.
 • wyniki zostaną umieszczone na stronie mdksw.pl. oraz Facebook-u.
 • otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród odbędzie się 11 maja 2023 r. o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Harcerska 1 w Świętochłowicach. Informacje o wynikach i wernisażu zostaną umieszczone na Facebook-u.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.
 • sprawy nieujęte w treści Regulaminu rozstrzygać będą Organizatorzy.
 • Prace będzie można odebrać po zakończeniu wystawy do dnia 19 maja do godz. 18:00.

 

 1. Kontakt:

Informacji na temat konkursu udziela Koordynator Konkursu:

Joanna Szewczyk

od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 – 18.00

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach, ul. Harcerska 1,

tel.: 32 770 00 71

e-mail: j.szewczyk@mdksw.pl

e-mail: sekretariat@mdksw.pl

 

Poniżej Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszenia do pobrania.

 

 

 

Data dodania: 2023-04-05 15:36:16
Data edycji: 2023-04-30 23:41:53
Ilość wyświetleń: 989

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej